Kontaktuppgifter

Ring oss på telefon 08-411 55 00 eller kontakta oss på elvirakunskap.stockholm@abf.se 

Elaine Edholm
VD
elaine.edholm@abf.se

Telefon: 08-453 41 11 

Louise Norstedt
Biträdande affärsområdeschef 
louise.norstedt@abf.se

Lillan Kauppi 
Projektkoordinator
lillan.kauppi2@abf.se 

Besöksadress

Vi finns i ABF-huset i centrala Stockholm och i Liljeholmen. ABF-huset är ett centrum för folkbildning och kultur. I lokalerna genomförs utbildningar, kurser, seminarier och föredrag där människor möts för att lyssna, tänka efter och samtala. Vår verksamhet i Liljeholmen erbjuder ett stort antal kurser på olika nivåer i SFI, svenska som andraspråk och gymnasiala utbildningar i vård och omsorg. Projektet Ukraine Competence Program som ämnar att stötta ukrainska flyktingars etablering i Sverige bedrivs även i Liljeholmen.  

ABF-huset
Sveavägen 41
111 34 Stockholm 

ABF Stockholm i Liljeholmen
Lövholmsvägen 2
117 43 Stockholm  

Postadress
ELVIRA Kunskapsutveckling AB
Box 1305
111 83 Stockholm 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du veta mer om ELVIRAs verksamhet och få tillgång till kostnadsfria workshops? Fyll i din e-post och invänta nästa välfyllda utskick av vårt nyhetsbrev.