Ring oss på telefon 08-411 55 00 eller skicka e-post till: info@elvira-kunskap.se!

Vi finns i ABF-huset i centrala Stockholm. ABF-huset är ett centrum för folkbildning och kultur. I lokalerna genomförs utbildningar, kurser, seminarier och föredrag där människor möts för att lyssna, tänka efter och samtala. En levande och inspirerande miljö.

Här finns vi

Telefon: 08-411 55 00

E-post: info@elvira-kunskap.se

Besöksadress

Vi finns i ABF-huset, plan 5 Sveavägen 41, Stockholm.

Närmaste T-banestation är Hötorget eller Rådmansgatan.

Postadress

ELVIRA Kunskapsutveckling AB
Box 1305
111 83 Stockholm

Kontakta oss

Henrik Thörnqvist

VD ELVIRA Kunskapsutveckling AB
henrik.thornqvist@abf.se
Telefon: 08-620 26 01

Lillan Kauppi 

Projektledare Integration
Lillan.kauppi@elvira-kunskap.se
Telefon: 08-4534168

Historia

ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Med uppdragsgivare som bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer och privat näringsliv utför vi utbildningsinsatser, omställningsarbete och rehabiliteringstjänster för att öka individers chanser till ett arbete. Som en del, och helägt, av den ideella föreningen ABF Stockholm är vårt fokus på deltagaren och den dokumenterat höga kvalitet som utmärker våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.

Vi har genom åren och genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande kontaktnät med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar vilket säkerställer att arbetet vi gör håller hög kvalitet och ger goda resultat. Som deltagare i ELVIRA:s verksamhet blir du sedd och bekräftad. Vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål! Vi gör en gemensam plan för hur du ska nå dina mål och du får en personlig handläggare som stöttar och motiverar dig och som du träffar minst en gång i veckan.

Värdegrund

ELVIRA Kunskapsutveckling AB grundades 1994 och är ett utbildningsföretag inom ideella föreningen ABF Stockholm. Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering.

Hantering av personuppgifter

Som deltagare hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. Läs mer i våra riktlinjer för hantering av personuppgifter.