Nyhet Allmän information

En hållbart glädjande nyhet – ABF-huset certifierat

AB ABF Huset som är det bolag inom ABF Stockholm som äger fastigheten på Sveavägen 41 har erhållit ett certifikat från hållbarhetsinstitutet BREEM.  AB ABF Huset har haft en flerårig strategi kring sitt hållbarhetsarbete som det arbetats efter och fortsätter att  arbetas efter. Fastigheten når 4 stjärnor på en 6 gradig skala.

Arbetet med detta har byggt kompetens och kunskap som kan nyttjas i det fortsatta hållbarhetsarbetet för hela organisationen.

Stort tack till alla som deltagit i arbetet för att uppnå en certifiering.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page