Evenemang Filosofikafé

Filosofikafé på Farsta Bibliotek

16/1 kl 18:00-19:30
Ljus och skugga

Då vi talar om ljus och mörker är det lätt att utgå från idén om motsatspar, men det går att pröva andra tankar.

Hans Ruin tolkar Nietzsche i sin bok I förnuftets skugga – essäer om Nietzsches filosofi sålunda: ”bara den människa som är hängiven ljuset kommer också att vinna erfarenhet av mörker och skugga. För henne är ljus och skugga inte varandras absoluta motsatser. Den som däremot lever i halvdunkel, och som kanske rentav skyr det klara ljuset, kommer aldrig att möta sin skugga vare sig i konkret eller allegorisk mening”.

Hur kan vi använda oss av denna idé?
Vad innebär att man är hängiven ljuset?
Vad är det att leva i halvdunkel?


13/2 kl 18:00-19:30
Här och Nu

Filosofen Kant menar att vi som människor alltid upplever och förstår världen som något som utspelar sig i tid och rum – den form vi skådar genom är tids-rumslig.

Är det möjligt att tänka utanför de ramar som tid och rum ger oss? I så fall hur? Hur skulle vi kunna visa för oss själva och andra en sådan erfarenhet?

Filosofen Sartre menar att vi som människor alltid överskrider oss själva, d v s ständigt rör oss i tid och rum förbi den punkt, det här och nu, där vi verkar befinna oss.

Är det möjligt att tänka oss denna punkt som något vi kan stanna upp vid och hålla fast? Vad innebär detta i så fall?


13/3 kl 18:00-19:30
Livet, myten och lyckan 

I sin essä Myten om Sisyfos skriver Albert Camus att det blott finns en filosofisk fråga värd att undersöka: Är livet värt att leva eller inte? Alla andra frågor är sekundära.

I sin undersökning använder Camus myten om Sisyfos, vilken berättar om hur Sisyfos fått som straff av gudarna att ”utan uppehåll rulla ett klippstycke upp till toppen av ett berg, varifrån stenen rullade ner igen på grund av sin egen tyngd [—] hela hans jag sattes i verksamhet för att ingenting uträtta.”

Varför väljer Camus denna myt i sin undersökning?

Camus skriver vidare om Sisyfos att han är en absurd hjälte, att han är ”sitt ödes överman. Han är starkare än sin klippa.  [—] Det finns ingen sol utan skugga, och man måste lära känna natten. [—] Kampen för att uppnå topparna räcker ensam till för att fylla ett människohjärta. Man måste tänka sig Sisyfos lycklig.”

Vad är en absurd hjälte och varför är Sisyfos starkare än sin klippa?

Vad är det för en kamp som räcker att fylla ett människohjärta och varför måste man tänka sig Sisyfos lycklig?

 

 

Ledare:
Lars Hammer, samtalsledare vid verksamheten Ung filosofi på Södra teatern och gymnasielärare i filosofi.

Fri entré
Datum 13/2
Tid 18:00
Datum 13/3
Tid 18:00
Arrangör ABF Stockholm, Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och Farsta Bibliotek
Plats Farsta Bibliotek
Fri entré
Translate this page