Evenemang Filosofikafé

Filosofikaféer på Fruängens bibliotek

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Du behöver inga förkunskaper i filosofi, vi använder vårt eget tänkande.

Välkommen att filosofera tillsammans!

 

Måndag 11/9 kl 17:00-18:45
Lögn

Är det automatiskt bättre att tala sanning än att ljuga? Varför i så fall? Kan det finnas tillfällen då lögnen är viktig? Finns det något vi aldrig bör ljuga om?


Måndag 16/10 kl 17:00-18:45
Pengar

Att använda pengar är en förutsättning för att vara del av dagens samhälle. Samtidigt blir mynt och sedlar allt ovanligare. Pengar blir något abstrakt i den digitala sfären samtidigt som konsekvenserna av att ha eller inte ha pengar är påtagliga och påverkar våra liv. Vad är pengar egentligen?


Måndag 13/11 kl 17:00-18:45
Fördomar

Vad händer när vi dömer något eller någon på förhand? Ibland spelar vårt agerande inte så stor roll, andra gånger kan det få svåra konsekvenser. För oss själva eller för andra. Kan fördomar vara något neutralt, eller är de alltid positivt eller negativt laddade? Hur får vi syn på våra fördomar och hur kan vi förhålla oss till dem på ett vettigt sätt?


Måndag 15/5 kl 17:00-18:45
Öppet tema

Den här gången väljer gruppen tillsammans ut en fråga att fundera vidare kring. Tänk gärna till i förväg på vad du skulle vilja utforska tillsammans med de andra i gruppen.

 

Ledare:
Sofia Wrangsjö

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Fruängens bibliotek och Svenska sällskapet för filosofisk praxis
Plats Fruängens bibliotek, T Fruängen
Fri entré
Translate this page