Äldre har samma rättigheter som alla andra, och all svensk lag ska uppfylla kraven i de EU- och FN-konventioner som Sverige har skrivit under. Ramverken för äldres rättigheter består framförallt av icke bindande instrument, som FNs Deklaration 2002 för ett gott åldrande i ett samhälle för alla åldrar. Ålder är en diskrimineringsgrund och äldres rättigheter måste förtydligas och förstärkas.
Alfhild Petrén inleder seminariet och modererar en panel av rättighetsexperter.

Arrangör ABF Stockholm, PRO Kultur och PRO Global
Plats ABF-huset, Sveavägen 41. Palmesalen