Evenemang Utställning

Chiara Bugatti – Rörelsemönster

SVENSKA

Vernissage: Torsdag 9 juni, kl 17–19
Mint, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vi är glada att få välkomna er till vår sista utställning innan sommaren: Rörelsemönster med Chiara Bugatti, i samarbete med curator Ingrid Svahn (Internationella Curatorprogrammet, Stockholms universitet). I utställningen utforskas mötet mellan kroppen och monumentet, det sköra och det eviga, rörelse och stillhet, historia och minne. Rörelsemönster visas parallellt med Mints pågående utställning Rymdrummet med Eddie Figge & Agnieszka Polska.

18:00 Introduktion av utställningen

Utställningsperiod 9 juni – 18 juni, 2022
Öppettider: Ons–fre 13–18. Lör 12–16

Chiara Bugatti (f. 1991, Lecco, Italien) är bildkonstnär baserad i Stockholm. Bugatti har en BFA från Konsthögskolan i Venedig (IT, 2014), en MFA från Konsthögskolan i Umeå (SE, 2016) och en Postmaster från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (SE, 2021). Hon har nyligen varit del av det internationella residensprogrammet vid IASPIS (SE) och hon var stipendiat på Akademie Schloss Solitude i Stuttgart (DE, 2020). Hon är en del av den pågående utställningen Släpljus på Carl Eldhs ateljémuseum, samt den 15e Trienniale Kleinplastik Fellbach i Tyskland. Hennes konst har ställts ut på institutioner runt om i Europa. I ett av utställningens verk samarbetar Bugatti med konstnären Sebastian Moske och koreografen Alessandro Giaquinto.

Ingrid Svahn är frilansande curator och student vid Curatorprogrammet, internationellt masterprogram vid Stockholms universitet. Utställningen görs som en del av hennes examensarbete och möjliggörs med stöd av Mint och Stockholms universitet.

Bild: Study for a Monument I, Carraramarmor i geléform, 2021. Foto: Chiara Bugatti.


ENGLISH

Chiara Bugatti – Movement Patterns

Opening: Thursday June 9, 5–7 PM
Mint, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

We are happy to welcome you to our last exhibition before the summer: Movement Patterns with Chiara Bugatti, in collaboration with the International Master’s Programme in Curating Art at Stockholm University and curator Ingrid Svahn. The exhibition Movement Patterns explores the meeting between the body and the monument, the fragile and the eternal, movement and stillness, history and memory. Movement Patterns takes place in parallel with Mint’s ongoing exhibition Rymdrummet with Eddie Figge & Agnieszka Polska.

6 PM: Introduction of the exhibition

Exhibition period 9 June – 18 June, 2022
Opening hours Wed–Fri 1–6 PM. Sat 12–4 PM

Chiara Bugatti (b.1991, Lecco, Italy) is a visual artist based in Stockholm. Bugatti holds a BFA from the Accademia di Belle Arti di Venezia (IT, 2014), an MFA from Umeå Academy of Fine Arts (SE, 2016) and a Postmaster from the Royal Institute of Art in Stockholm (SE, 2021). She was recently a grant holder at IASPIS and fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. She is part of the current exhibition Släpljus at the Carl Eldh studio museum, as well as the 15th Trienniale Kleinplastik Fellbach in Germany and her work has been exhibited in institutions across Europe. One of the works in the exhibition is made in collaboration with artist Sebastian Moske and choreographer Alessandro Giaquinto.

Ingrid Svahn is a freelance curator and student in the International Master’s Programme in Curating Art at Stockholm University. This exhibition is made as part of her graduation project and made possible with the support of Mint and Stockholm University.

Image: Study for a Monument I, Jellified Carrara Marble, 2021. Photo: Chiara Bugatti.

Fri entré
Arrangör Mint
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page