Evenemang Föreläsning,Forum,Online,Samtal

Dags för verkstad i klimatpolitiken

Klimatriksdagens plan för klimatomställning till 2035

Klimatriksdagens plan för klimatomställning till 2035

Valet 2022 riskerar att domineras av kortsiktiga löften och maktspel. De viktiga framtidsfrågorna har svårt att synas i debatten. Men klimatkrisen och krisen för ekosystemen väntar inte. Den ekonomiska krisen, den sociala oron och de högre levnadskostnaderna hänger samman med det som hotar klimatet och ekosystemen. Fossilsamhället är ett allt större hot mot vår trygghet och försörjning. Det är helt nödvändigt att gå snabbare fram med klimatomställningsarbetet.

Inför valet har Klimatriksdagen därför lagt fram viktiga budskap till politikerna och väljarna. En omställningsplan för Sveriges klimatpolitik har presenterats. Tolv motioner har också röstats fram på Klimatriksdag 2022 – den folkriksdag för klimatet som återkommit varje valår under de tre senaste valen.

Klimatriksdagens konkreta förslag i omställningsplanen presenteras med början under augusti-september i seminarieform på ABF Stockholm. Vi bjuder in representanter från bland annat myndigheter, forskningen och övrig miljörörelse för diskussion kring förslagen.  Som åhörare kan du delta antingen fysiskt eller via nätet. Intresseanmälan finns under varje seminarierubrik. Seminarierna spelas in och kommer att finnas tillgängliga efteråt.

Här kan du läsa Klimatriksdagens omställningsplan för Sverige 2035. Den utgår från en koldioxidbudget där både fossila och biogena utsläpp tas med. Med konkreta förslag inom alla väsentliga samhällsområden visar planen att Sverige kan få ner utsläppen och öka sina kolsänkor för att nå klimatneutralitet redan 2035.

Läs mer om Klimatrikdagen.

 


23 augusti kl 18-20 – Klimatriksdagens omställningsplan för ett klimatneutralt Sverige 2035

Klimatriksdagen har tagit fram en nationell koldioxidbudget för Sveriges fossila och biogena utsläpp, som bygger på ökad biologisk kollagring. Seminariet vill visa hur en övergång kan ske genom de åtgärder som föreslås i omställningsplanen.
Seminariet 23 aug diskuterar utifrån förslagen i Klimatriksdagens omställningsplan de viktigaste utmaningarna inom klimatpolitiken inför valet och för en ny regering, med särskild fokus på energiförsörjningen, transporterna, skogen och skogsbruket. 

Medverkande bland annat:
Moderator: Torbjörn Vennström,ordförande Klimatriksdagen.
Inledning om Klimatriksdagens mål och viktigaste åtgärder: Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen
Utmaningar inom energiförsörjningen:  Inger Björk, samordnare för arbetet med omställningsplanen, ledamot i Klimatriksdagens styrelse.
Utmaningar inom transportområdet: Anders Gullberg, ledamot Klimatriksdagens trafikutskott, docent, tidigare adjungerad professor i teknikhistoria KTH och forskningschef Stockholmsforskningen, Stockholms stad.
Utmaningar i förhållande till skogen och skogsbruket: Stellan Hamrin, samordnare av Klimatriksdagens arbete med skog o skogsbruk och Sebastian Kirppu, skogsbiolog. 

Diskussion mellan Klimatriksdagen och inbjudna gäster, tillfälle till frågor från publiken. 

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Katasalen pl 1. Fritt inträde. Samarrangemang med ABF Stockholm.
Anmälan här. Anmäl om du tänker delta på plats eller online. Deadline 21 aug för deltagare via länk.

 

31 augusti kl 18-20.30 – Hållbart skogsbruk för klimat, biologisk mångfald, markägare och samhälle

Hur utnyttjar vi skogen på ett sätt som skapar tillräckligt stor kollagring och samtidigt tillgodoser markägare, friluftsliv, besöksnäring och samhälle på ett rimligt sätt?
Seminariet 31 aug presenterar Klimatriksdagens ståndpunkter när det gäller skogens roll för klimatet, och dess betydelse för koldioxidbudgeten och den biologiska mångfalden. Felaktiga utgångspunkter i den nuvarande politiken från Skogsstyrelsen i förhållande till klimatet kommenteras. 

Medverkande bland annat:
Moderator: Stellan Hamrin, samordnare Klimatriksdagens skogsutskott, vattenekolog.
Tomas Lundmark, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Statens lantbruksuniversitet (SLU).
Lisa Röstlund, undersökande journalist på DN och författare till boken ”Skogslandet”.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Peter Roberntz, senior rådgivare skog WWF, doktor inom skogsekologi (SLU).
Stig-Olof Holm, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Läs gärna Trafikutskottets fördjupningrapport “Omställning till ett hållbart mobilitets- och transportsystem”. 

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Katasalen pl 1. Fritt inträde. Samarrangemang med ABF Stockholm.
Anmälan här. Deadline 29 aug för deltagare via länk. 

 

19 september kl 16.30-19.30 –  Ett gyllene tillfälle att ställa om jordbruket

Hur förändrar vi jordbruket så att klimat, biologisk mångfald, hälsa och kolsänkor gynnas?
På seminariet 19 sept (obs tiden kl 16.30) möts regenerativa jordbrukare och forskare.  En central fråga kommer att vara vad det är som hindrar bonden att ställa om till ett jordbruk som gynnar planetens framtid. 

Moderator: Varis Bokalders, ekoarkitekt, författare, lantbrukserfaren, ledamot i Klimatriksdagens jordbruksutskott.
De tre medverkande jordbrukarna driver olika typer av gårdar som arbetar med regenerativa metoder, vilket de kommer att berätta om:
Elmar Eberhardt, Solmarka Gård i Småland,
Stefan Schörling, Hasta Gård i Närke och
Jörgen Andersson, Fjällbete AB i Västernorrland

De tre medverkande experterna/forskarna:
Katarina Hedlund, professor Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds Universitet. Forskar om livet under jorden, mikroorganismerna som bidrar till jordhälsa och biologisk mångfald.
Jessica Johansson, senior omställningskonsult Svensk Kolinlagring/MiljöMatematik Malmö. Undersöker tillsammans med jordbrukare och forskare hur jordbruket kan bidra med att öka kolinlagringen.
Mark Brady, nationalekonom och jordbruksekonom,  AgriFood (SLU) och Centrum för miljö- och klimatvetenskap,Lunds Universitet.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Katasalen pl 1. Fritt inträde. Samarrangemang med ABF Stockholm.
Anmälan härDeadline 16 sep  för deltagare via länk. 

Läs gärna Jordbruksutskottets fördjupningsrapport.

 


28 september kl 18-20 – Ett hållbart transportsystem för klimat, människa och samhälle

Det krävs en ny helhetssyn på transporter av människor och gods för ett klimatneutralt Sverige. Det lilla utsläppsutrymme vi har kvar enligt den koldioxidbudget som forskningen fastställt kräver en snabb minskning av utsläppen från våra transporter. Åtgärder och investeringar måste styras av klimatneutralitet, tillgänglighet, rättvisa, hälsa och biologisk mångfald.
På seminariet den 28 sep redovisar transportsektorns största utmaningar, Klimatriksdagens mål och föreslagna åtgärder och hur dessa kan genomföras. Vi lyfter de kontroversiella åtgärderna och varför biodrivmedel inte är en lösning.  

Medverkande
Peter Fritzon, moderator. Professor emeritus i datavetenskap, Linköpings universitet.  Presenterar Mobilitets- och transportutskottets (Klimatriksdagen) fördjupningsrapport.
Henrik Ny, Associate Professor, Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola. Trafikslags- och fordonsutvecklingen, elektrifiering och drivmedel, sett i ett systemperspektiv
John Hultén, Föreståndare K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lund. Kollektivtrafikens roll i omställningen och dynamiska och differentierade vägavgifter.
Karolina Isaksson, senior forskare vid VTI, ordförande i rådgivande kommittén för CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet. Vad krävs för transformationen av transportsektorn? Har politiken/offentlig sektor förmåga att genomföra de framtagna förslagen?

Läs gärna utskottets fördjupningsrapport “Omställning till ett hållbart mobilitets- och transportsystem med människan i centrum”.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Katasalen pl 1. Fritt inträde. Samarrangemang med ABF Stockholm.
Anmälan här. Deadline 26 sep  för deltagare via länk. 

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Klimatriksdagen
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page