Evenemang Föreläsning

(fullbokad) Det svenska välfärdssamhällets framväxt – serie

Från 1800-talets arbetarrörelse till var vi befinner oss idag - en föreläsningsserie för medlemmar i ABF Plus

Hur gick det egentligen till när Sverige blev ett välfärdssamhälle? Följ med på en historia genom bland annat arbetarrörelsens kamp under slutet av 1800-talet, rösträttskampen för kvinnor, utvecklingen av sociala reformer, nyliberalismens intåg och var vi befinner oss idag. 

  • Föreläsningsserien är gratis
  • Du behöver vara medlem i ABF Plus för att ha tillgång till föreläsningarna (gratis medlemskap fram till 2023)


Föreläsning 1:
Välfärd som politik och marknad 1850–1900

Vid sekelskiftet 1900 pågick en intensiv diskussion om den framväxande arbetarklassens sociala situation. Ett vanligt tema i svensk välfärdshistorisk forskning är att de offentliga försäkringssystemen byggdes upp som ett svar på denna ”sociala fråga”. Föreställningen om en svensk välfärdsmodell, med staten i centrum, har i hög grad präglat vår bild av välfärdssamhället och dess historia. Den tidiga socialpolitiken var emellertid betydligt bredare och mer öppen för olika konkurrerande trygghetsalternativ. I denna föreläsning berättar historikern Alf Sjöblom hur kampen mellan kommersiella, ideella och offentliga lösningar spelade en avgörande roll för hur det svenska välfärdssamhället utvecklades under andra halvan av 1800-talet. Det tidiga välfärdssamhällets förhållanden för pensioner och sjukförsäkringar har många gemensamma beröringspunkter med utvecklingen vi ser idag.

Lokal:
Palmesalen, plan 1 (kan också ses digitalt via länk)

Datum:
3 november kl 10:00-11:00

Föreläsare:
Alf SjöblomFöreläsning 2
:
Kvinnor och rösträttskampen. Hur gick det till när kvinnor fick rätt att rösta?

I år är det exakt hundra år sedan kvinnor sedan kvinnor fick rösträtt på samma villkor som män. Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt lagom sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, organiserade sig, skrev dagordningar och begärde ordet. Men motståndet mot kvinnlig rösträtt var starkt så det fanns rebeller även här…Hur gjorde kvinnorna för att bryta motståndet? Föredraget bygger på de mest aktiva kvinnornas brev till varandra under kampåren i början av 1900-talet.

Christina Florin är professor i Kvinnohistoria vid Stockholms universitet. Hennes forskning har handlat om skola, lärarinnor och utbildning, kvinnliga tjänstemän, rösträtt och demokrati mm.

Lokal:
Palmesalen, plan 1 (kan också ses digitalt via länk)

Datum:
11 november kl 10:00-11:00

Föreläsare:
Christina Florin, professor emerita i kvinnohistoria vid Stockholms universitetFöreläsning 3:
Att se nyktert på saken: berusningsproblemet och det svenska välfärdssamhället

”Att se nyktert på saken” är en devis som löper som en röd tråd genom det svenska välfärdssamhällets historia. Den svenska välfärdsstaten har historiskt utmärkts av en särskild närhet mellan beslutsfattare och experter, mellan politik och kunskap, och detta samspel har varit tydligt i frågor kopplade till alkohol och berusning. I sitt föredrag belyser Helena Bergman, docent i historia vid Södertörns högskola, nykterhetens betydelse i den svenska välfärdsstaten.

Lokal:
Palmesalen, plan 1 (kan också ses digitalt via länk)

Datum:
17 november kl 10:00-11:00

Föreläsare:
Helena Bergman, docent och lektor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörn Högskola


 

Föreläsning 4:
Sverige under 1960- och 70-talen – världens mest avancerade välfärdssamhälle?

I Sverige under 1960- och 70-talet genomfördes antagligen de mest omfattande sociala reformer som genomförts någonsin – i något land. Vilka var drivkrafterna bakom den solidariska välfärdsstaten – och vad hände sedan?

Lokal:
Katasalen, plan 1 (kan också ses digitalt via länk)

Datum:
24 november kl 10:00-11:00

Föreläsare:
Kjell Östberg, seniorprofessor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och har skrivit en rad böcker om demokratisering och sociala rörelser


 

Föreläsning 5:
Från en liberal välfärdspolitik och tillbaks igen?

Svensk välfärdspolitik förändrades mot slutet av 1950-talet, då vi gick från en så-kallad liberal socialpolitisk modell med betoning på grundtrygghet mot en mer inkluderade politik som också strävade att ge medborgarna inkomsttrygghet. Svensk socialpolitik har genomgått stora förändringar sedan 1990-talets början, och under denna föreläsning reser vi frågan om svensk välfärdspolitik nu är tillbaks där allting började.

Lokal:
Katasalen, plan 1 (kan också ses digitalt via länk)

Datum:
1 december kl 10:00-11:00

Föreläsare:
Kenneth Nelson, professor i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholm Universitet

 

Fri entré
Anmäl Dig
Arrangör ABF Stockholm
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page