Evenemang

ELVIRA: CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

För företag och organisationer

Vår kurs i CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive riktar sig till dig som arbetar med hållbarhet och hållbarhetsrapportering i ett företag eller hos en organisation. Kursen är till för att ge grundläggande kunskap kring vad detta direktiv innebär i praktiken.  

Det övergripande innehållet i vår kurs består av grundläggande kunskap, så som bakgrund och syfte, samt vilka det är som omfattas och en genomgång av ny ESRS-standard. Teori varvas med övningar i praktisk tillämpning, som är kopplade till den egna verksamheten. 

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha ny kunskap om CSRD och förändringarna som det innebär, kunskap om hur redovisningen ska göras enligt de nya kraven, kunskap om vilka steg som organisationen behöver ta för att implementera nya redovisningsrutiner, samt kunskaper om förhållandet mellan CSRD och andra relevanta ramverk.

Är du intresserad av vår kurs i CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive? Be om en offert genom att fylla i vårt formulär:

 

I priset ingår kostnader för framtagning av anpassat kursinnehåll, planering, arvoden, genomförande samt lokal* (vid fysisk kurs) och förtäring* ( fika, lunch, fika) för två dagar.

Om ELVIRA
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integrationarbetsmarknad och kompetens. 
Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.
Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 
Läs mer om ELVIRA HÄR.
Arrangör ELVIRA Kunskapsutveckling
Translate this page