Evenemang

ELVIRA: Bolagsadministration

För företag och organisationer

Vår kurs i bolagsadministration vänder sig till medarbetare på företag och organisationer som hanterar allmän bolagsadministration rörande exempelvis dokumentation och protokollhantering, och har ett behov av att utveckla dessa färdigheter. Kunskaper inom bolagsadministration är något som är viktigt på flertalet olika arbetsplatser, oavsett vad företaget huvudsakligen sysslar eller arbetar med. 

Det övergripande innehållet i kursen kommer att bestå av grundläggande kunskap, så som formalia, krav och praxis för dig som exempelvis är styrelsesekreterare eller på något sätt ansvarig för bolagsadministration på ditt företag eller organisation. Teori kommer att varvas med praktiska exempel och eventuella frågor som deltagarna tar upp från sin egen verksamhet.  

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha ny kunskap om olika bolagsformer och dess skillnader, lagkrav rörande dokumentation och arkivering samt kunskaper i allmän bolagsstyrning.

Är du intresserad av vår kurs i bolagsadministration? Be om en offert genom att fylla i vårt formulär:

 

I priset så ingår kostnader för framtagning av anpassat kursinnehåll, planering, arvoden, genomförande samt lokal* (vid fysisk kurs) och förtäring* ( fika, lunch, fika) två dagar.

Om ELVIRA
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integrationarbetsmarknad och kompetens. 
Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.
Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 
Läs mer om ELVIRA HÄR.
Arrangör ELVIRA Kunskapsutveckling
Translate this page