Evenemang

ELVIRA: Office-paketet

För företag och organisationer

Vår kurs i Office-paketet riktar sig till medarbetare på företag och organisationer som har ett intresse av att utveckla sina kunskaper inom Office-paketet. Trots en generellt hög digital kompetens bland anställda i Sverige så uppstår nya behov i takt med ny teknik och nya programvaror, och därmed behov av utveckla sin kompetens. Vår kurs i Office-paketet riktar sig både till nybörjare som helt saknar erfarenhet, samt mer avancerat för deltagare som har ett behov av att fördjupa sina kunskaper.  

Det övergripande innehållet i kursen består av olika delar och olika program i Office-paketet, så som Word, Excel, PowerPoint, Office 365 samt Microsoft Teams. Kursen går självklart att skräddarsy beroende på vilken kompetens deltagarna har sedan tidigare.  

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha en bredare kunskap kring varje program, ha arbetat fram nya verktyg för en mer kreativ arbetssituation samt skapat en djupare förståelse för att mer funktionellt kunna administrera sina uppgifter digitalt med hjälp av Office-paketet och dess program. 

Är du intresserad av vår kurs i Office-paketet? Be om en offert genom att fylla i vårt formulär:

 
Om ELVIRA
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integrationarbetsmarknad och kompetens. 
Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.
Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 
Läs mer om ELVIRA HÄR.
Arrangör ELVIRA Kunskapsutveckling
Translate this page