Evenemang

ELVIRA: Skrivande i arbetslivet

För företag och organisationer

Vår kurs skrivande i arbetslivet riktar sig till företag och organisationer vars medarbetare skriver mycket i arbetslivet och vill utveckla sin kompetens inom denna typ av skrivande. För många så är skrivandet en central del av arbetet – vi skriver mail, utskick, rapporter och andra typer av texter, ofta dagligen. Med denna kurs får deltagaren rätt verktyg för att utveckla ditt skrivande och ta det till nästa nivå.  

Det övergripande innehållet i kursen består av effektivisering & förenkling, för att tydligare kunna kommunicera innehåll, målgruppsanpassning, för att kunna anpassa innehållet till olika målgrupper, textanpassning, för olika typer av professionella texter, samt skriftlig återkoppling på de texter som deltagaren producerar.  

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha fått nya verktyg för att effektivt och anpassat kunna uttrycka sig skriftligt i flera olika texttyper. Kursen strävar också efter att stärka deltagarens skrivfärdigheter och öka deltagarens självförtroende när det gäller att kommunicera genom skrift.

Är du intresserad av vår kurs skrivande i arbetslivet på svenska och engelska? Be om en offert genom att fylla i vårt formulär:

 
Om ELVIRA
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integrationarbetsmarknad och kompetens. 
Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.
Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 
Läs mer om ELVIRA HÄR.
Arrangör ELVIRA Kunskapsutveckling
Translate this page