Evenemang

ELVIRA: Vårdsvenska

För företag och organisationer

Vår kurs i vårdsvenska är avsedd för företag och organisationer som vill fördjupa sin vårdpersonals färdigheter inom det svenska språket. Vikten av språk i dessa sammanhang är väsentlig och personalen som redan är utbildad kan förstärka sina färdigheter i denna samhällsbärande yrkessfär.

Kursen erbjuds på flera olika nivåer och är anpassad efter deltagarnas individuella startnivåer. Kursen kan även skräddarsys utifrån olika yrkesområden som till exempel hemtjänst, äldreomsorg, vårdbiträde, läkare och sjuksköterska.

Det övergripande innehållet i kursen kommer att bestå av olika delar av språkinlärning. Utöver det yrkesspecifika kommer mycket fokus ligga på att träna uttal, läs- skriv och hörförståelse samt grammatik. Stort fokus kommer också ligga på interaktion, muntliga övningar och träning kring patientkontakt. Med detta upplägg stärks deltagarnas självkänsla inför de riktiga utmaningarna inom vården.

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha utvecklat sina färdigheter i svenska inom den specifika yrkessfären och kunna, med ökad frihet och självförtroende utföra sina arbetsuppgifter med större säkerhet.

Är du intresserad av vår kurs i vårdsvenska? Be om en offert genom att fylla i vårt formulär:

 
Om ELVIRA
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integrationarbetsmarknad och kompetens. 
Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.
Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 
Läs mer om ELVIRA HÄR.
Pris
8600:- Ordinarie pris

Arrangör ELVIRA Kunskapsutveckling
Pris 8600:- (Ord. pris)
Translate this page