Evenemang ABF-huset,Föreläsning

Ett nordiskt medborgarskap?

Sedan de nordiska överenskommelserna om fri rörlighet för personer inom Norden tillkom i mitten av 1900-talet har alla nordiska länder blivit medlemmar i EU eller EES, som också har regler om personers rörlighet. Det reser frågan om det nordiska samarbetet fortfarande ger, eller kan ge, medborgarna något utöver vad som följer av EU/EES-reglerna? Betyder ett ”nordiskt medborgarskap” fortfarande något mer än EU-medborgarskapet?

I antologin Free Movement of Persons in the Nordic States EU Law, EEA Law, and Regional Cooperation (Hart Publishing, 2023) undersöker forskare från alla fem nordiska länder de spänningar, luckor och överlappningar som uppstår i samspelet mellan EU/EES-lagstiftningen och nordiska initiativ som syftar till att underlätta rörligheten för människor i Norden.

Dels kartläggs hur medborgarskapsrätten i de nordiska länderna har utvecklats. Dels redogörs för de uppehålls- och sociala rättigheter som följer av de olika systemen. Slutligen ställs frågan om de nordiska länderna genom sitt samarbete ”går längre än” EU:s lagstiftning om fri rörlighet, vilket i så fall gör ett ”nordiskt medborgarskap” särskilt attraktivt.

Vid mötet presenterar antologins redaktörer Katarina Hyltén-Cavallius och Jaan Paju förutsättningar och möjligheter för det nordiska medlemskapet.

Katarina Hyltén-Cavallius är biträdande lektor i EU-rätt vid Linnéuniversitetet. I sin avhandling, som lades fram 2017 vid Köpenhamns Universitet, analyserade hon Unionsmedborgarskapet och dess effekt för enskilda i situationer då villkoren för uppehållsrätt inte är uppfyllda. Åren 2017-2022 arbetade hon vid juridiska institutionen vid Aarhus Universitet där hon bedrev forskning och undervisning i EU-rätt.

Jaan Paju är docent i europarätt, lektor i statsrätt samt studierektor för doktorandutbildningen vid Stockholms universitet. Han är också verksam vid Bergens universitet. I sin avhandling Suveränitetserosion? (2015) undersökte han europarättens påverkan på nationella socialförsäkringsmodeller. Hans bok Sociala rättigheter åt alla och envar? (2020) handlar om tredjelandsmedborgare som bor eller vistas i Sverige och om de omfattas av den svenska sociala tryggheten.

Tid och plats:
Torsdag 22 februari kl. 18:00-20:00
Per Albinrummet, plan 1

Arrangeras av: Föreningen Norden Stockholm, ABF Stockholm

Fri entré
Arrangör Föreningen Norden Stockholm, ABF Stockholm
Plats Per Albinrummet, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page