Evenemang Filosofikafé

Filosofikaféer på Fruängens bibliotek

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Du behöver inga förkunskaper i filosofi, vi använder vårt eget tänkande.

Välkommen att filosofera tillsammans!

 

Måndag 13/2 kl 17:00-18:45
Vanor

Vi kan ha goda vanor eller ovanor. Vad styr om en handling eller en tanke är just en vana? Hur mycket styr våra vanor hur vi lever våra liv? Vilka vanor gör vi klokt i att odla och vilka bör vi göra oss av med?


Måndag 13/3 kl 17:00-18:45
Omsorg

Vad är det viktigt att varsamt ta hand om? Vad ryms i ordet omsorg? Vad är värdefullt med omsorg? Finns det något vi bör vara vaksamma på? Kan vi ha ett civiliserat samhälle utan omsorg?


Måndag 17/4 kl 17:00-18:45
Självbild

Hur mycket av vårt liv styrs av vår självbild? I hur grad kan vi påverka hur vi ser på oss själva? Hur viktig är vår självbild för hur vi möter världen omkring oss?


Måndag 15/5 kl 17:00-18:45
Öppet tema

Den här gången väljer gruppen tillsammans ut en fråga att fundera vidare kring. Tänk gärna till i förväg på vad du skulle vilja utforska tillsammans med de andra i gruppen.

 

Ledare:
Sofia Wrangsjö

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, SSPF, Fruängens bibliotek
Plats Fruängens Bibliotek
Fri entré
Translate this page