Evenemang Filosofikafé

Filosofiklubben (ungdomar 13-18 år)

Välkommen till höstens filosofikaféer i Sagorummet på Stadsbiblioteket!

Gillar du att fundera på livets stora frågor? Då kan du vara med i vår filosofiklubb för 13-18-åringar. Tillsammans med samtalsledare vänder och vrider gruppen på olika frågor. Inga förkunskaper krävs!

Sofia Franzén återkommer som samtalsledare under hela vårterminen klockan 16.30 -18.00 på följande datum och teman:

12 september
VILJAN TILL MAKT
På senaste tiden har vi sett prov på, hur viljan till makt kan få hemska konsekvenser för människor, länder och hela världsordningen. Hur kan vi förstå viljan till makt – vad är det för fenomen? Är det någonting alla innerst inne känner, eller bara vissa? Bör viljan till makt dämpas eller bejakas? På vilket sätt kan vilja till makt vara bra och dålig? Att inte känna vilja till makt, gör det att man i stället blir offer för andras makt? Hur skulle världen vara, om viljan till makt alls inte fanns?

10 oktober
INTE OCH INTET
Du ska träffa en vän på ett café. Lite sen går du in och söker med blicken i lokalen men vännen syns inte till. Borden, stolarna och folket tycks förvinna – det enda du ser är att vännen inte är där. På vilket sätt har det som inte är i högsta grad med våra liv att göra? ”Människan är vad hon inte är och hon är inte vad hon är”, skrev filosofen och författaren Jean Paul Sartre. Vad menade han med det? Hur är inte grundläggande för våra liv och vem man är?

7 november
DET GODA SAMHÄLLET
Föreställ dig att vi skulle så inför ett helt nytt samhälle, som ännu ingen levt i. Vi får bestämma principerna och lagarna i detta samhälle. Kruxet är, att du inte kommer att veta, vem du skulle vara i det samhället och i vilken position. Hur skulle du komma fram till de bästa principerna och vilka skulle dessa vara? Vilka är bäst lämpade att styra ett samhälle och hur utser man på bästa sätt dessa personer? Låt oss tänka bort, hur saker och ting fungerar nu, och fantisera fritt om det goda samhället och den ideala staten.

5 december
DET GODA LIVET
De gamla grekerna ville ge oss vägledning i livet. Lycka är frånvaro av smärta och därför bör vi leva våra liv så enkelt och lugnt som möjligt, menade Epikuros. Stoikerna menade, att vi inte ska fästa vikt vid, vad som händer i den yttre världen, utan det viktiga för oss är våra inre liv och det gäller att inte luras av våra känslor, som ger oss en oriktig bild av verkligheten. Välj alltid medelvägen och träna upp dina goda egenskaper till en vana, uppmanade Aristoteles. Hur ska vi leva våra liv och vad innebär ett gott liv? Samtalsledare: Sofia Franzén

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Svenska sällskapet för filosofisk praxis, Stockholms Stadsbibliotek
Plats Sagorummet Stadsbiblioteket
Fri entré
Translate this page