Evenemang ABF-huset,Boksamtal,Föreläsning

Föreläsning: Europa i dag – Likheter och skillnader mellan länderna på vår kontinent

Hur lika eller olika är egentligen Europas länder – politiskt, demografiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt? Vilka länder är mest lika varandra, och vilka står längst ifrån varandra?

Fredrik Charpentier Ljungqvist professor i historia, särskilt historisk geografi, vid Stockholms universitet har kartlagt detta. Resultatet belyser en rad högaktuella samhällsfrågor, och erbjuder en färsk översikt över skillnader och likheter i ekonomi, demografi, folkhälsa, jämställdhet, kriminalitet, migration, politiska förhållanden och kulturella värderingar. Det visar sig bl.a. att skillnaderna mellan europeiska länder har minskat kraftigt i de flesta avseenden, men inte i alla. Vad gäller värderingar råder dessutom i flera länder stora skillnader mellan åldersgrupper, som ofta är större än dem mellan länder.

Charpentier Ljungqvist slår hål på många förlegade föreställningar och uppmärksammar en rad oväntade saker. Bland annat framgår att Schweiz och Österrike numera är tämligen snarlika de nordiska länderna, att Irland har kommit att bli mer likt Luxemburg än Storbritannien och att Bulgarien och Rumänien fortfarande skiljer sig betydligt från alla andra EU-länder. Vidare har skillnaderna mellan protestantiska och katolska länder i praktiken försvunnit – i stället går numera den främsta skiljelinjen i fråga om sociala värderingar längs den forna järnridån.

Föreläsningen bygger på Charpentier Ljungqvists bok Europa i dag. En central bok för alla som bättre vill förstå 2020-talets Europa samt de möjligheter och utmaningar som EU står inför.

Tid och plats:
Torsdag 19 september kl 18.00
Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Arrangeras av: Dialog Förlag & ABF Stockholm

Pris
100:- Ordinarie pris
Köp Biljett
Datum 19/9
Tid 18:00
Arrangör Dialogos förlag, ABF Stockholm
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
Translate this page