Evenemang Föreläsning

INSTÄLLT Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

Öppen föreläsning i Historia

Inställt!

P.g.a. sjukdom behöver tyvärr föreläsningen ”Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont” den 19 september ställas in.

Föreläsningen återkommer förhoppningsvis i vårens program på ABF Stockholm.

Har du frågor? Kontakta program.stockholm@abf.se

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Staten Israel bildades den 14 maj 1948. Det symboliserade ett betydelsefullt ögonblick i judisk historia och svenska judar diskuterade under den tidiga efterkrigstiden denna stat och förhöll sig till den. Det resulterade i ett historiskt medvetande som betonade etnicitet och fokuserade på judendomen som ett kollektiv, särskilt i förhållande till Israels geografiska territorium. Hur såg denna diskussion ut och vilken roll spelade minnet av Förintelsen i uppbyggnaden av den israeliska staten, inte minst eftersom många Förintelseöverlevande emigrerade till Israel.

Julia Sahlström är doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Program hösten 2023

19 september, 18:30
Julia Sahlström, doktorand i historia vid Historiska institutionen.
Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

3 oktober, 18:30
Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

17 oktober, 18:30
Maria Eyice, fil. dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm

31 oktober, 18:30
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.
En ung socialist i 1880-talets Stockholm

14 november, 18:30
Fraser Miller, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Gwendolyne Knight, fil. dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

28 november, 18:30
Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.
Idrott och soft power

 

Foto evenemangsbild: David Ben-Gurion utropar staten Israel 14 maj 1948. Foto: Rudi Weissenstein, via Wikimedia Commons Public Domain

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Hjärtat (entréplan), ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page