Evenemang Föreläsning

Från friluftsmåleri till modernismens genombrott (serie)

Föreläsningsserie i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde

Välkommen till en föreläsningsserie i svensk och nordisk konsthistoria med fokus på de omvälvande årtiondena kring sekelskiftet 1900 med utgångspunkt i Waldemarsuddes konstsamling och tillfälliga utställningar. Det blir en konsthistorisk exposé från 1880-talets friluftsmåleri till det tidiga 1900-talet och modernismens genombrott i Sverige. 

  • Pris för hela föreläsningsserien är 500 kr, biljett till utställning på Waldemarsudde ingår i priset.
  • Du behöver vara medlem i ABF Plus för att ha tillgång till föreläsningarna. Föreläsningsserien görs i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde.
FÖRELÄSNING 1:
Platsens själ – Landskapsmålaren prins Eugen

Prins Eugen kom att bli en av sin tids främsta landskapsmålare. I föreläsningen får vi följa hans konstnärliga utveckling från studietiden i Paris och hans tidiga friluftsmåleri under 1880-talet till hans stämningsmåleri kring sekelskiftet 1900 då han tar intryck av samtidens nationalromantiska strömningar och symbolismen. Föreläsningen belyser särskilt Eugens konstnärliga utforskande av platsens själ och stämning samt hur han i vissa verk använde landskapet som en projektionsyta för sitt inre känsloläge.

Lokal:
Katasalen, plan 1

Datum:
19 oktober kl 14:00

Medverkande:
Elisabet Hedstrand, intendent för museipedagogikFÖRELÄSNING 2
:
Ett eget rum – Konstnärsrollen under det sena 1800-talet

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i höstens stora utställning och belyser hur kvinnliga konstnärer från Norden såsom Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli och Bertha Wegmann erövrade konstnärsrollen under 1880-talet. I utställningen skildras hur de kvinnliga konstnärerna förhöll sig till en manligt präglad bildtradition, hur de skildrade sig själva och sina kollegor i porträttkonsten och hur de använde sig av ateljén som ”ett eget rum” för självförverkligande och kreativt skapande.

Lokal:
Prins Eugens Waldemarsudde

Datum:
25 oktober kl 14:00

Föreläsare:
Carina Rech, intendent för samlingarnaFÖRELÄSNING 3
:
Ljusets magi – Svenska konstnärer i Paris på sent 1800-tal

Under 1870- och 80-talen reste många svenska konstnärer till Paris för att vidareutbilda sig och hämta inspiration från stadens rika konstliv. De tog intryck av det franska friluftsmåleriet och sökte sig till konstnärsbyar som Fontainebleau, Barbizon och Grez-sur-Loing om somrarna för att måla. Föreläsningen skildrar de unga opponenternas uppgörelse med det akademiska måleriet som banade väg för nya konstnärliga uttryck under det sena 1800-talet.

Lokal:
Katasalen, plan 1

Datum:
2 november kl 14:00

Föreläsare:
Karin Sidén, överintendent Prins Eugens Waldemarsudde


FÖRELÄSNING 4:
Form och färg – Modernismens genombrott på tidigt 1900-tal

Prins Eugen köpte flera verk av den unga generationen konstnärer som reste till Paris åren 1908–1911 för att studera för fauvismens ledargestalt, den franske färgexpressionisten Henri Matisse. Själv reste prins Eugen tillsammans med Georg Pauli till Paris för att studera för den franske kubisten André Lhote på 1910-talet. Föreläsningen presenterar den tidiga svenska modernismen med utgångspunkt i museets samling av verk av bland andra Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Leander Engström och André Lhote.

Lokal:
Katasalen, plan 1

Datum:
9 november kl 14:00

Föreläsare:
Elisabet Hedstrand, intendent för museipedagogik


Bild: Prins Eugen, Det gamla slottet, 1893. Foto: Prins Eugens Waldemarsudde

Pris
500:- Ordinarie pris
Anmäl Dig
Arrangör ABF Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 500:- (Ord. pris)
Translate this page