Evenemang Boksamtal,Föreläsning,Panelsamtal,Program,Seminarium

Gunnar Myrdal: Ett liv med många dilemman


Samtalet baseras på den första heltäckande biografin på svenska om Sveriges främsta samhällsvetare, Gunnar Myrdal. Tillsammans med hustrun Alva Myrdal var han central idégivare till den svenska välfärdsstaten med utjämning av livsvillkoren, barndaghem och fria skolmåltider. Med Stockholmsekonomerna revolutionerade Gunnar Myrdal även det ekonomiska tänkandet och förespråkade statliga insatser för fullt resursutnyttjande av både arbete och kapital. De nya tankarna blev också praktisk ekonomisk politik på 1930-talet när Ernst Wigforss var finansminister och Myrdal hans främsta allierade ekonom och spelade en viktig roll under rekordåren efter kriget.

Gunnar Myrdal gjorde även flera viktiga internationella insatser. Hans analys av rasförtrycket i USA, An American Dilemma, blev en milstolpe i kampen för lika rättigheter för alla. Han ledde energiskt FN:s insatser för att bygga upp Europa efter andra världskriget och bröt dödläget mellan väst och öst med nyskapande initiativ när det gällde ekonomiskt samarbete. Gunnar Myrdal arbetade därefter i många år med analysen av fattigdomen i Asien, som resulterade i Asian Drama. Gunnar Myrdal bidrog också till att lyfta fram flera kvinnor till ledande positioner.

Under samtalet diskuteras aspekter av Gunnar Myrdals livsverk och några aktuella frågor: Vilka är sprickorna i den svenska välfärdsstaten? Hur kan onda cirklar i samhället brytas? Vad krävs för att välfärdsstaten förblir starkare, mer jämlik och mer livskraftig än den auktoritära staten? Finns något att lära från Gunnar Myrdals arbete under kalla krigets kallaste period när omvärlden idag hanterar stödet till Ukraina efter Rysslands invasion?

Medverkande:

Claes Berg, författare till boken, är fil. dr i nationalekonomi. Han har varit Riksbankens chefekonom, rådgivare åt centralbanker i Asien samt biståndskoordinator i södra Afrika.

Irene Wennemo, generaldirektör vid Medlingsinstitutet och fil. dr. i sociologi, med lång erfarenhet av att analysera den svenska välfärdsstatens utveckling som expert på LO.

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, docent vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet.

Stellan Andersson, nestor bland Myrdal-forskarna och ansvarig för ordnandet och förtecknandet av Alva och Gunnar Myrdals omfattande personarkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Samtalsledare:

Torgny Wadensjö, förläggare, Dialogos Förlag, leder seminariet.

Tid och plats:

Måndag 30 oktober kl. 18.30-20:00
Katasalen, plan 1.

Arrangeras av: ABF Stockholm, Dialogos förlag

Pris
100:- Ordinarie pris

80kr pensionär/student
50kr ABF Stockholm plus-medlem

Datum 30/10
Tid 18:30
Arrangör ABF Stockholm, Dialogos förlag
Plats Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
80kr pensionär/student
50kr ABF Stockholm plus-medlem
Translate this page