Evenemang ABF-huset,Föreläsning,Program

Idrott och soft power

Öppen föreläsning i Historia

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

VM 2022 i Qatar visade tydligt att statsmän och kandidat- och värdstäder använder sport för att glorifiera sig själva och sin regim. Att politiker, och andra, utnyttjar idrotten för att utöva mjuk makt (soft power) är dock inte något nytt fenomen. Ända sedan uppkomsten av den moderna olympiska rörelsen har sport och politik interagerat. Men vad är mjuk makt och varför är den så viktig idag? Hur har denna form av maktutövning växt fram och fungerat historiskt inom idrotten?

Jens Ljunggren är professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.

Program hösten 2023

19 september, 18:30
Julia Sahlström, doktorand i historia vid Historiska institutionen.
Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

3 oktober, 18:30
Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

17 oktober, 18:30
Maria Eyice, fil. dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm

31 oktober, 18:30
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.
En ung socialist i 1880-talets Stockholm

14 november, 18:30
Fraser Miller, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Gwendolyne Knight, fil. dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

28 november, 18:30
Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.
Idrott och soft power

 

Foto evenemangsbild: ”Flag-bearers of states-participants of the XXII Summer Olympic Games”, RIA Novosti archive, image #488322, Sergey Guneev, via Wikimedia Commons. CC-BY-SA-3.0 (cropped)

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Hjärtat (entréplan), ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page