Evenemang Föreläsning,Panelsamtal,Program,Seminarium

Internationell Utblick: Afghanistan efter talibanernas maktövertagande – Sveriges roll

Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979 som blev startskottet till mer än 40 år av krig och stridigheter. 2001 inledde USA kriget mot talibanerna i Afghanistan för att komma åt Al-Qaida. Det dåvarande talibanstyret vägrade samarbeta för att lämna ut Usama bin Laden. Flera länder anslöt sig till den amerikanska militära operationen, däribland Sverige först med en fredsbevarande styrka från 2002, därefter som krigförande samarbetspartner från 2009. Amerikanska administrationen tillsatte en afghansk regering under ledning av Karzai, som visade sig vara starkt korrumperad och mycket ineffektiv.

Talibanerna växte på nytt i styrka och återtog sedan makten i augusti 2021 efter de amerikanska truppernas tillbakadragande. Talibanerna har återinfört ett hårt islamiskt styre. Kvinnor diskrimineras, trots löften om motsatsen fortsätter talibanstyret att inskränka afghanska kvinnors fri- och rättigheter. Förutsättningarna för biståndet i Afghanistan har ändrats drastiskt. Landet står nu i en ekonomisk kollaps och en humanitär kris.

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är fortfarande kvar i landet. Situationen har blivit allt svårare att verka som biståndsorganisation men SAK står fast vid sitt åtagande att stödja det afghanska folket.

Tone Tingsgård har på utrikesdepartementets uppdrag utvärderat de svenska insatserna i Afghanistan och kommer leda samtalet.

Hur påverkade kriget den internationella rättsordningen? Kan man bedriva bistånd och utveckling i dagens Afghanistan? Hur deltar Sverige idag i det multilaterala arbetet som till exempel EU och FN genomför i Afghanistan? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras och analyseras under seminariet.

Medverkande:

Lars-Gunnar Liljestrand medutgivare av sajten alliansfriheten.se.
Johan Ndisi, Sveriges sändebud för Afghanistan, utrikesdepartementet
Andreas Stefansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén, SAK

Samtalsledare:

Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot, vice ordförande i försvarsutskottet, ordförande i svenska OSSE-delegationen och utvärderare av svenska insatserna i Afghanistan för utrikesdepartementet.

Tid och plats:
Tisdagen den 17 oktober kl 18.00.
Palmesalen, plan 1
Fri entré

Arrangeras av ABF Stockholm och Svenska Afghanistankommittén, SAK

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page