Internationell utblick: Brasilien - ABF Stockholm
Evenemang Föreläsning

Internationell utblick: Brasilien

Ett år med Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, tidigare officer, tillträdde presidentämbetet i januari 2019, som han valdes till på ett nationalkonservativt budskap. Missnöje med landets ekonomi – en djup och långvarig lågkonjunktur – var ett viktigt skäl till Bolsonaros valvinst. I valrörelsen lovade han bland annat omfattande privatiseringar, hårdare tag mot brottsligheten och liberalisering av tillgången till skjutvapen. Han driver en konfrontatorisk politik som yttrar sig i hans hyllningar om militärens roll under Brasiliens diktaturperiod samt i hans förnekelse om allvarliga klimatförändringar. Det gick flera dagar Jair Bolsonaro överhuvudtaget brydde sig om bränderna i Amazonas som pågick under sommaren 2019. Med sina kontroversiella uttalanden dominerar han utrymmet i massmedierna.

Fortfarande är ekonomiska tillväxten i Brasilien låg och arbetslösheten hög. Bolsonaro har långt ifrån egen majoritet i kongressen, och har därför svårigheter att få igenom sin egen politik. Han gynnas dock av att oppositionen är splittrad och handlingsförlamad.

Hur utvecklas Brasilien politiskt, ekonomiskt, socialt och genusmässigt under Bolsonaros presidentstyre? Hur kan framtidsutsikterna i landet bedömas vara?

Medverkande:
Lennart Kjörling, journalist, författare och mångårig biståndsarbetare i Brasilien
Thais Machado Borges, docent i socialantropologi  och universitetslektor vid Nordiska Latinamerikainstitutet
Torsten Wetterblad, forskare och Brasilienkännare

Samtalsledare:
Laura Alvarez Lopez, professor i portugisiska vid Stockholms universitet

Lokal: Palmesalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

Fri entré
Datum 16/3
Tid 18:00
Arrangör ABF Stockholm och Nordiska Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page