Evenemang Panelsamtal,Seminarium

Internationell Utblick: Sveriges och Finlands försvars- och säkerhetspolitik efter Natoansökan

Länge baserades Sveriges och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på militär alliansfrihet, även om denna hade olika bakgrund och historiska förklaringar. 1995 blev länderna samtidigt medlemmar i EU. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna har avsevärt byggts ut under senare tid.
I och med Rysslands angreppskrig i Ukraina som startade 24 februari 2022 ändrades utgångspunkterna och radikala skiften skedde av politikens grunder och inriktning. 

Under våren 2022 omformulerades politiken skyndsamt, som resulterade i att Finlands och Sveriges regeringar med brett stöd i ländernas riksdagar beslutade om att ansöka om medlemskap i Nato. 28 av Natos 30 medlemsländer har ratificerat de finska och svenska medlemsansökningarna, dock inte Ungern och Turkiet. Relationen till Turkiet har framstått som mycket komplicerad, och i synnerhet svenska regeringen har mött en hel del kritik hur denna skötts. 

Inga förbehåll har gjorts i förhandlingarna med Nato, och många delfrågor kan anses inte ha blivit tillräckligt belysta för allmänheten. Det är t ex frågorna om utländska militärbaser på svenskt och finskt territorium, kärnvapen, territorialförsvar eller insatsförsvar, omfattningen av åtaganden för försvaret av Nordeuropa, Östersjöregionen och Arktis, Natobeslut och/eller FN-mandat för deltagande i internationella operationer. 

Är det slut på ländernas nedrustningssträvanden? Vilken roll ska utrikespolitiken och diplomation ha i framtiden? Vad förenar och vad skiljer Sveriges och Finlands försvars- och säkerhetspolitik? 

Medverkande:
Peter Hultqvist, riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet, tidigare Sveriges försvarsminister
Erkki Tuomioja, riksdagsledamot, vice ordförande i utrikesutskottet, ledamot i försvarsutskottet, medlem i Nordiska rådet och tidigare Finlands utrikesminister
Samtalsledare:
Katarina Engberg, fil dr i freds- och konfliktforskning, säkerhetspolitisk analytiker 

Öppningsord av:
Paula Carvalho Olovsson, ny internationell sekreterare, Socialdemokraterna 

Tid och lokal:
Måndag 6 mars kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Fri entré! 

Arrangeras av ABF Stockholm och Socialdemokraterna 

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Socialdemokraterna
Plats Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page