Evenemang Föreläsning

Kärnvapenhotet

Rysslands invasion av Ukraina är ett tydligt tecken på att den  säkerhetspolitiska arkitekturen som skapades efter kalla kriget har raserats. Lika uppenbart är att maktbalansen i världen håller på att förändras och tillsammans med den frågorna kring kärnvapen.  Är världen på väg mot en ny kapprustning på kärnvapenområdet? Eller kan det nya osäkra läget leda till att nya initiativ tas för nedrustning. Under seminariet diskuteras  ”den nya nukleära världsordningen” och förutsättningarna för att skapa en ny och stabilare kontroll av kärnvapen samt möjligheterna för nedrustning.

Kan kärnvapen avskaffas? Nuläget och framtiden?

Seminariet genomförs delvis på engelska.

Medverkande:
Thomas Jonter, ordförande i Svenska Pugwash, professor internationella relationer vid Stockholms universitet, forskar om kärnvapenpolitik och nedrustning
Tytti Erästö, forskare vid Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut, Sipri med internationell vapenkontroll och nedrustning som forskningsområden
Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center
Björn Lindh, Olof Palmes Internationella Center, samtalsledare.

Pierre Schori inleder seminariet till minnet av Maj Britt Theorins insatser på nedrustningsområdet. Schori samarbete med Theorin bland annat i sina roller som socialdemokraternas internationelle sekreterare, kabinettsekreterare, statsråd och FN-ambassadör.

Lokal:
Sandlersalen, plan 1

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center, Svenska Pugwash
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page