Evenemang Föreläsning

Kommunikation och sväljning vid demens

Öppna föreläsningar i logopedi

År 2022 är det femte gången som öppna föreläsningar i logopedi hålls i anslutning till den europeiska logopedidagen. Demens, kognitiva sjukdomar, drabbar ca 25% av befolkningen över 85 år och i Sverige lever ungefär 160 000 personer med demens. Alla önskar vi oss ett värdigt åldrande med god livskvalitet. För den som drabbas av demens blir alldagliga, men fundamentala, saker med tiden svårare. Adekvat stöd behövs för att kunna inta en måltid, uttrycka sina tankar och samtala med personer i sin omgivning. Saknas rätt stöd, kan svårigheter att äta, svälja och kommunicera få allvarliga konsekvenser. Exempel på detta är ökad oro, bristande näringsintag och försämrad livskvalitet.

Hur förändras kommunikationssituationen när man lever med en demenssjukdom? Hur påverkas sväljning och ätande? Två forskare med lång erfarenhet av kliniskt arbete som logopeder berättar om hur demens kan påverka ätande och kommunikation. Av aktuell forskning inom området kan vi lära oss om insatser som bidrar till förbättrad förmåga att kommunicera och att äta.

Program:
(13.30-16.00)

13.30-14.30: Kommunikation vid demens
Christina Samuelsson, Professor i logopedi, leg logoped, Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet

14.30-15.00: Paus med fika

15.00-16.00: Tugga, äta och svälja vid demens
Kerstin Johansson, Med dr, leg logoped, Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet

 

Lokal:
Sandlersalen, plan 1

Fri entré men obligatorisk anmälan (klicka på ”anmäl dig”)

Fri entré
Anmäl Dig
Arrangör ABF Stockholm, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet och Medicinsk Enhet Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page