Evenemang ABF-huset,Föreläsning,Program

Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

Öppen föreläsning i Historia

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Under medeltiden infördes skrivna regionala och nationella lagar i Sverige. Hur påverkades människors beteenden och mentala uppfattningar av dessa lagar, till exempel när det gäller fridslagstiftningen och när utövande av trolldom fastslogs som ett brott? Blev samhället fredligare när det skapades särskilda fridszoner? Och förändrades föreställningarna om trolldom även i människors vardagliga uppfattningar? Kan man tala om ett slags juridisk psykologi?

Fraser Miller är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Gwendolyne Knight är fil dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Program hösten 2023

19 september, 18:30
Julia Sahlström, doktorand i historia vid Historiska institutionen.
Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

3 oktober, 18:30
Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

17 oktober, 18:30
Maria Eyice, fil. dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm

31 oktober, 18:30
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.
En ung socialist i 1880-talets Stockholm

14 november, 18:30
Fraser Miller, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Gwendolyne Knight, fil. dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

28 november, 18:30
Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.
Idrott och soft power

 

Foto evenemangsbild: Såramål med vilja, Magnus Erikssons landslag, via Wikimedia Commons

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Hjärtat (entréplan), ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page