Evenemang ABF-huset,Föreläsning,Samtal

Människan som en tragisk berättelse

Hennes färd från förtvivlan till hopp i ljuset av psykoanalysen och existensfilosofin

I ett alltmer narcissistiskt samhälle, där människan inte längre har rätt att vara olycklig och i kölvattnet upplever frustration, tomhet och meningslöshet, ser psykoanalysen i henne en lidande varelse.

Med utgångspunkt i tankegångar och begrepp hos Sigmund Freud, Jacques Lacan och existensfilosoferna, avser Peter Jansson visa hur vi här finner ett erkännande av våra tragiska existentiella villkor. Mot denna bakgrund, i kraft av förlustens, bristens och sorgens realitet, erbjuder psykoanalysen ett rum för sökandet efter begärets sanning och som, bortom symptomets bot och kravet på lycka, kan öppna för sann glädje och överflöd av liv och absolut individualitet.

Föredragshållare:
Peter Jansson, psykoanalytiker, filosof, författare.

Moderator:
Johan Eriksson, doktor i teoretisk filosofi, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA).

Tid och plats:
Onsdag 28 februari kl.19:00
Ny sal: Zätasalen, ABF-huset, plan 1

Arrangeras av: Svenska Psykoanalytiska Föreningen, ABF Stockholm

Pris
100:- Ordinarie pris

80kr pensionär/student

Köp Biljett
Datum 28/2
Tid 19:00
Arrangör Svenska Psykoanalytiska Föreningen, ABF Stockholm
Plats Zätasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
80kr pensionär/student
Translate this page