Vilken roll har Diskrimineringsombudsmannen, Institutet för mänskliga rättigheter, andra MR-organisationer och Juristkommissionen i en tid när de mänskliga rättigheterna känns allt mer ihåliga?

I en tid när mänskliga rättigheter känns allt mer bräckliga, har Diskrimineringsombudsmannen (DO), Institutet för mänskliga rättigheter, och olika MR-organisationer en avgörande roll. DO står i spetsen för att övervaka och bekämpa diskriminering och kränkningar av rättigheter. Institutet för mänskliga rättigheter spelar en viktig roll genom sitt uppdrag att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. De olika MR-organisationerna arbetar också för att skydda och stärka rättigheterna för utsatta grupper. Samtidigt jobbar även Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen med att främja mänskliga rättigheter men också med tillämpningen av rättsstatens principer i Sverige såväl som i andra länder.

Deltar gör DO Lars Arrhenius och som representant för Institutet för mänskliga rättigheter deltar Fredrik Malmberg. Även olika MR-organisationer medverkar och seminariet leds av Juristkommissionens ordförande Stellan Gärde.

Tid och plats:
Torsdag 16 maj kl. 18:30
Palmesalen, ABF-huset

Fri entré
Arrangör Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, ABF Stockholm
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré