Evenemang Föreläsning

Nyfiken Grå: Palestina idag

Anna Wester från Palestinagrupperna om dagens Israel-Palestina konflikt

Anna Wester, generalsekreterare för Palestinagrupperna, ger sin syn på Israel-Palestina konflikten, där situationen för palestinierna ska ha
försämrats ytterligare i skuggan av händelserna i Ukraina, Iran och Turkiet. På vilket sätt är Israel-Palestina konflikten länkad till andra konflikter i Mellanöstern?

”Nyfiken grå” är en föreläsningsserie anordnad av Vänsterpartiet Storstockholms pensionärsklubb i samarbete med ABF Stockholm. Föreläsningarna tar upp aktuella samhälls- och kulturfrågor.

Fri entré
Arrangör Vänsterpartiet Storstockholms pensionärsklubb, ABF Stockholm
Plats Kafé Marx på Kungsgatan 84, Stockholm
Fri entré
Translate this page