Evenemang ABF-huset,Öppen föreläsning

Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten

När Gustav Vasa och hans efterföljare byggde ut den svenska statsapparaten under 1500- och 1600-talen ökade statsmaktens uttag av skatter och arbetstjänster. Bland annat skapades en stark krigsmakt med en modern örlogsflotta. Detta skedde inte utan motstånd från de bönder som betalade skatterna och utförde arbetet med upprustningen.

Hur såg motståndet ut och hur påverkades örlogsflottan och staten av motståndet?

Dan Johansson är fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Han disputerade vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2023 på avhandlingen Makt och Motstånd. Bönderna, örlogsflottan och den svenska staten 1522–1640.

Bildtext: Målning av Johan Gustav Sandberg ca 1830, Uppsala Katedral. Foto: Szilas via Wikimedia Commons 

Tid och plats:
Måndag 26 februari kl.18:30
Palmesalen, plan 1
Fri entré!


 

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Program Våren 2024

26 februari, 18:30
Dan Johansson, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten.

11 mars, 18:30
Julia Englander, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Restitution och kompensation till Förintelsens offer.

25 mars, 18:30
Olof Blomqvist, fil.dr i historia och forskare vid Göteborgs universitet, med koppling till Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Sveriges första flyktingkris: flyktingmottagande i Karl XII:s Sverige.

8 april, 18:30
Hannes Rolf, fil.dr. i historia och lärare och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Stadens kåkar. Nödbostäder och andra nödlösningar i Stockholms bostadsfråga ca 1840–1950.

29 april, 18:30
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
De politiska flyktingarna från Nazi-Tyskland.

6 maj, 18:30
Josefine Bernt, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Vad gjorde polisen för hundra år sedan?

Arrangeras av Historiska institutionen vid Stockholms universitet och ABF Stockholm

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page