Evenemang ABF-huset,Öppen föreläsning

Sveriges första flyktingkris – flyktingmottagande i Karl XII:s Sverige

Flyktingmottagande är inget nytt problem i historien. Åren 1710 till 1716 flydde uppemot 20 000 svenska undersåtar när ryska trupper ockuperade Baltikum och Finland. Karl XII utlovade att dessa flyktingar skulle få hjälp och skydd i Sverige, men landet knäade redan under krigsskatter, epidemier och militär mobilisering.

Hur organiserades flyktingmottagande under 1700-talet? Och vad hände med hjälpvilligheten när kriget fortsatte år efter år?

Olof Blomqvist är fil.dr i historia och forskare vid Göteborgs universitet, med koppling till Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2023 på avhandlingen I want to stay: Local community and prisoners of war at the dawn of the eighteenth century.

Bildtext: ”Sveriges första flyktingkris: flyktingmottagande i Karl XII:s Sverige”. Bild: Sebastien Vrancx, tidigt 1600-tal, Musée de Soissons. 

Tid och plats:
Måndag 25 mars kl.18:30
Palmesalen, plan 1
Fri entré


 

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla.

Program Våren 2024

26 februari, 18:30
Dan Johansson, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten.

11 mars, 18:30
Julia Englander
, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Restitution och kompensation till Förintelsens offer.

25 mars, 18:30
Olof Blomqvist, fil.dr i historia och forskare vid Göteborgs universitet, med koppling till Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Sveriges första flyktingkris: flyktingmottagande i Karl XII:s Sverige.

8 april, 18:30
Hannes Rolf, fil.dr. i historia och lärare och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Stadens kåkar. Nödbostäder och andra nödlösningar i Stockholms bostadsfråga ca 1840–1950.

29 april, 18:30
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
De politiska flyktingarna från Nazi-Tyskland.

6 maj, 18:30
Josefine Bernt, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Vad gjorde polisen för hundra år sedan?

Arrangeras av Historiska institutionen vid Stockholms universitet och ABF Stockholm

Fri entré
Datum 25/3
Tid 18:30
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page