Evenemang ABF-huset,Öppen föreläsning

Vad gjorde polisen för hundra år sedan?

Polisyrket är i konstant förändring. Polisen idag är mycket annorlunda än det yrke som växte fram under 1800- och 1900-talet.

Hur har ordningsmakten i vårt land förändrats under denna långa tid, då samhällsekonomin förändrades med nya klasser och grupper och då samhället demokratiserades? Vilka skillnader fanns mellan städer och landsbygd? Och vilka utmaningar har både poliskåren och de enskilda poliserna stått inför under olika tider?

Josefine Bernt är fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2023 på avhandlingen Polisfrågan i svensk politik. Reformer och institutionell förändring 1875-1965.

Bildtext: Polismästare Raab patrullerar längs domkyrkan i Uppsala i samband med jubelfesten 1893. Foto: Gunnar Sundgren/Upplandsmuseet 

Tid och plats:
Måndag 6 maj kl.18:30
Palmesalen, plan 1
Fri entré


 

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Program Våren 2024

26 februari, 18:30
Dan Johansson, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Folkligt motstånd och den tidigmoderna svenska staten.

11 mars, 18:30
Julia Englander
, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Restitution och kompensation till Förintelsens offer.

25 mars, 18:30
Olof Blomqvist, fil.dr i historia och forskare vid Göteborgs universitet, med koppling till Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Sveriges första flyktingkris: flyktingmottagande i Karl XII:s Sverige.

8 april, 18:30
Hannes Rolf, fil.dr. i historia och lärare och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Stadens kåkar. Nödbostäder och andra nödlösningar i Stockholms bostadsfråga ca 1840–1950.

29 april, 18:30
Pär Frohnert, docent i historia och universitetslektor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
De politiska flyktingarna från Nazi-Tyskland.

6 maj, 18:30
Josefine Bernt, fil.dr. i historia och forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Vad gjorde polisen för hundra år sedan?

Arrangeras av Historiska institutionen vid Stockholms Universitet och ABF Stockholm

Fri entré
Datum 6/5
Tid 18:30
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page