Evenemang ABF-huset,Föreläsning,Program,Samtal

INSTÄLLT: Psykoanalys: erkännande, genus och våld i nära relationer

Hur kan psykoanalytisk teori användas för att förstå människans olika levnadsvillkor och skapelser?

P.g.a. sjukdom är detta evenemang inställt. Kontakta program.stockholm@abf.se vid frågor.

Hur kan Jessica Benjamins teorier om erkännande och intersubjektivitet hjälpa oss att förstå unga mäns våld mot kvinnor? Hanna Bornäs har i sin avhandling Subjects of Violence: On Gender and Recognition in Young Men’s Violence Against Women intervjuat män som utövat partnervåld, och undersöker deras relationer till tjejer, föräldrar och vänner under uppväxten. Männens erfarenheter vittnar om en svårighet att erkänna den andra, men även att erkänna den egna sårbarheten, vilket kan kopplas till utsatthet under uppväxten.

I föredraget presenteras några av huvuddragen från avhandlingen, som sedan diskuteras med Peter Andersson. Samtalet berör frågor som vad våld egentligen är, hur vi ska förstå våldets genusdimensioner och vilka vägar som finns ut ur en våldsspiral.

Föredragshållare: Hanna Bornäs, leg psykolog, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Moderator: Peter Andersson, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet, leg psykoterapeut, kandidat i Svenska
psykoanalytiska föreningen

Tid och plats:
22 november kl. 19:00-20:30
Katasalen, plan 1, ABF Stockholm

Arrangeras av: Svenska psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm

Pris
100:- Ordinarie pris

Köp Biljett
Arrangör Svenska psykoanalytiska föreningen, ABF Stockholm
Plats Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
Translate this page