Evenemang Föreläsning

Regeringen måste signera och Riksdagen måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu!

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

55 stater har nu ratificerat FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, vilket blev lag i FN-systemet i januari. Tyvärr hör Sverige inte till dessa fast Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att FN-konventionen inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet.

Detta möte är en del av en kampanj med syfte att samordna arbetet i en rad organisationer (hittills omkring 60) och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen.

Medverkande
Föredrag av Rolf Ekéus f.d. ambassadör och freds- och antikärnvapenförespråkare.
Ingela Mårtensson f.d. liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred. Diskussion.

Musik: Xavier Castro och Jan Hammarlund.

Arrangör ABF Stockholm och Sveriges Fredsråd
Plats Sandlersalen 1 tr, ABF-huset, Sveavägen 41
Translate this page