Evenemang ABF-huset

Seminarium: Hur kan folkrättsbrott i Ukraina motverkas?

Anfallskriget mot Ukraina är ett flagrant brott mot en av de viktigaste bestämmelserna i FN-stadgan, nämligenartikel 2, paragraf 4 som innebär att alla medlemmar i sina internationella förbindelser ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig (i) riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller (ii) politiska oberoende, eller (iii) på annat sätt som är oförenligt med FN:s ändamål.

Ryska Federationen begår även andra brott som är allvarliga förbrytelser mot Ukraina och dess befolkning. Mot denna bakgrund måste statssamfundet agera – också på det rättsliga området.

Situationen i Ukraina är för närvarande utomordentligt allvarlig. En permanent medlem i FN:s säkerhetsråd – Ryska Federationen – har angripit Ukraina. Det är ett flagrant brott mot en av de viktigaste bestämmelserna i FN-stadgan, nämligen artikel 2, paragraf 4 som innebär att alla medlemmar i sina internationella förbindelser ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt som är oförenligt med FN:s ändamål. Dessutom utförs brott som är allvarliga förbrytelser mot Ukraina och dess befolkning.

Mot denna bakgrund måste statssamfundet agera – också på det rättsliga området.

Under kvällen diskuteras och informeras om den oberoende undersökningskommissionen för Ukraina – The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine – som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 4 mars 2022 med den norske domaren Erik Møse som ordförande.

Vidare har likaså den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) väckt åtal mot president Putin för brott mot mänskligheten. Den frågan kommer att avhandlas, liksom problemet att ICC inte har jurisdiktion över aggressionsbrottet. Det är nämligen det brottet som begåtts av det ledande skiktet i Ryssland och som orsakat alla krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och förmodligen också folkmord som begåtts i Ukraina.

I denna situation är det viktigt att ta upp initiativet till att inrätta en särskild tribunal inför vilken Putin och andra höga befattningshavare i Ryssland kan ställas inför rätta. Detta har lagts fram av David Crane, f.d. chefsåklagare i den särskilda domstolen för Sierra Leone, Irwin Cotler, f.d. justitieminister i Kanada, och Hans Corell, f.d. rättschef i Förenta Nationerna.

Medverkande:
Hans Corell, f.d. rättschef i Förenta Nationerna.
Erik Møse, norsk domare och ordförande för The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine – som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 4 mars 2022 (digitalt).
Erik Fågelsbo, vice chefsåklagare på det europeiska åklagarsamarbetet Eurojust (digitalt).

Moderator är Stellan Gärde.

Tid och plats:
Onsdag 6 december kl. 19:30
Palmesalen, plan 1, ABF-huset

Arrangeras av:
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen
ABF Stockholm
Arena Idé

Fri entré
Arrangör Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, ABF Stockholm, Arena Idé
Plats Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page