Evenemang Föreläsning,Program

Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm: Catharina Wallenstedt och hennes familj

Öppen föreläsning i Historia

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Föreläsningen djupdyker i ett kvinnoliv i 1600-talets Stockholm. Catharina Wallenstedt tillhörde nyadeln och har efterlämnat en stor samling familjebrev där hennes tillvaro skildras. Speciellt framträdande är hennes intresse för sjukdom och hälsa. Hur uppfattade hon till exempel sin egen kropp och familjens? Hur var det att vara sjuk eller hälsosam under 1600-talet, vilka sjukdomsbehandlingar använde hon sig av och hur såg hon på barndom och åldrande?

Mari Eyice är fil dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet

Porträttfoto Mari Eyice

Program hösten 2023

19 september, 18:30
Julia Sahlström, doktorand i historia vid Historiska institutionen.
Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

3 oktober, 18:30
Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

17 oktober, 18:30
Maria Eyice, fil. dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm

31 oktober, 18:30
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.
En ung socialist i 1880-talets Stockholm

14 november, 18:30
Fraser Miller, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Gwendolyne Knight, fil. dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

28 november, 18:30
Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.
Idrott och soft power

 

Foto evenemangsbild: Målning av Michael Peter Ancher, Ved bedstemoderens sygeseng (1879), Bornholms Kunstmuseum.

Fri entré
Datum 17/10
Tid 18:30
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Hjärtat (entréplan), ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page