Evenemang Online,Prisutdelning

Stig Sjödin-priset 2021

Årets Pristagare - Rasmus Landström, digital prisutdelning

Varmt välkommen till årets prisutdelning av Stig Sjödin-Priset. I år går priset till Rasmus Landström. Prisutdelningen kommer att ske digitalt med medverkan från författaren själv, Stig Sjödins priskommitté samt Stig Sjödin sällskapet.

Stig Sjödindagen är en viktig manifestation för fackföreningsrörelsen. Arbetarrörelsen har en kulturell vilja och ambition. Att ta ett aktivt ansvar och/eller ge ett bidrag – stort eller litet – förvandlar den viljan till verklighet. Stig Sjödin-priset har delats ut sedan 1997 på Stig Sjödindagen i oktober.

Tid: Den 7 oktober 2021 kl 18:00-19:00
Prisutdelningen sänds på ABF Stockholms Facebook-sida. Livesändningen hittar du här!

Motivering 

”Arbetarlitteraturens återkomst” är en ambitiös och innehållsrik exposé över den unika svenska arbetarlitteraturen. Den spänner både över tradition och nutid.
Rasmus Landström ger oss dels en historisk översikt, dels en samtida orientering i den nya arbetarlitteraturen, samtidigt som han försöker diskutera själva begreppet arbetarlitteratur. Det är en imponerande insats som för med sig begreppet från dåtiden in i samtiden, och kanske även in i en framtid.

Medverkande
Rasmus Landström, Författare och pristagare
Malin Ragnegård, Förbundssekreterare Kommunal
Bernt-Olov Andersson. Författare och samtalsledare
Anna Sjödin, Stig Sjödins priskommitté
Mona Lennartsson, Stig Sjödins priskommitté och representant från stig Sjödinsällskapet
Fanny Högrell, Stig Sjödins priskommitté

Programpunkter
Priskommittén hälsar välkomna, Fanny Högrell.
Författarsamtal mellan Bernt-Olov Andersson & Rasmus Landström.
Prisutdelning Malin Ragnegård, Förbundssekreterare Kommunal.
Läsning av Stig Sjödins dikter. Anna Sjödin och Mona Lennartsson.
Stig Sjödin Sällskapet. Mona Lennartsson
Läsning av Pristagarens egna texter. Rasmus Landström.
Avrundning och tack. Fanny Högrell.

Tidigare pristagare: Stig Sjödin-priset har delats ut sedan 1997 på Stig Sjödindagen i oktober. Förra året gick priset till Kain Smirnoff. Dessförinnan har bland andra Sara Beischer, Malin Klingzell-Brulin, Jenny Wrangborg, Göran Greider, Sara Lidman, Fredrik Ekelund, Tony Samuelsson och Gösta Friberg fått priset.

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, IF Metall
Plats Live via ABF Stockholms Facebook-sida
Fri entré
Translate this page