Evenemang Föreläsning

INSTÄLLT: Studiehandledning till Grunderna i läs- och skrivinlärning

en hjälp för kollegiet att stärka kunskapen om läsinlärning

OBSERVERA ATT ARRANGEMANGET ÄR INSTÄLLT

Föreläsningen kommer att presentera hur man tillsammans i kollegiet kan utveckla kunskapen om den tidiga läs- och skrivundervisningen. Studiehandledningen ger tillsammans med boken Grunderna i läs- och skrivinlärning ett handfast stöd i det kollegiala lärandet. I föreläsningen beskrivs hur man i lärarlaget med hjälp av grundboken och studiehandledningen kan bedriva sin egen fortbildning.

Inger Fridolfsson är verksam som speciallärare med magister i specialpedagogik. Inger har forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning, författare till Grunderna i läs- och skrivinlärning, Vallmomodellen samt medförfattare till LäSt. Numera bedriver hon fortbildning inom läsinlärning parallellt med sitt arbete som speciallärare.

I föreläsningen kommer även läs- och skrivinlärningsmetoder att beskrivas.

Medverkande: Inger Fridolfsson – speciallärare med magister i specialpedagogik.

Tid: 18:00-19:30

Lokal: Palmesalen
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Fri entré
Anmäl Dig
Datum 25/3 2020
Tid 18:00
Arrangör ABF Stockholm och Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page