Evenemang Föreläsning,Program

Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

Öppen föreläsning i Historia

Historiska institutionen vid Stockholms universitet följer den tradition av Öppna föreläsningar som har pågått vid universitetets sedan lärosätets start som Stockholm högskola, 1878. Föreläsningarna i ABF-huset är alltid gratis och öppna för alla. 

Den 25 mars år 1623 grundades Sveriges första gymnasium i Västerås, det var det första av tolv gymnasier som inrättades inom loppet av några decennier. Kung Gustav II Adolf beskrev år 1620 hur rikets skolor höll på att förfalla och prästerskapet fick då i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på hur skolorna kunde organiseras. Det blev början på ett omfattande reformeringsprojekt. Hur gick det till och vilken funktion hade de första svenska gymnasierna?

Pontus Folkesson är doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet

Program hösten 2023

19 september, 18:30
Julia Sahlström, doktorand i historia vid Historiska institutionen.
Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont

3 oktober, 18:30
Pontus Folkesson, doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sveriges första gymnasium fyller 400 år – tillkomst och funktion

17 oktober, 18:30
Maria Eyice, fil. dr historia och forskare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Sjukdom och hälsa i 1600-talets Stockholm

31 oktober, 18:30
Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet.
En ung socialist i 1880-talets Stockholm

14 november, 18:30
Fraser Miller, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Gwendolyne Knight, fil. dr och postdoc-forskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Lagstiftning och människors beteenden och psykologi under medeltiden

28 november, 18:30
Jens Ljunggren, professor i idrottshistoria vid Stockholms universitet.
Idrott och soft power

 

Foto evenemangsbild: Skiss ur Olof Graus verk Beskrivning över Västmanland, Västerås 1754 (beskuren).

Fri entré
Datum 3/10
Tid 18:30
Arrangör ABF Stockholm, Historiska institutionen vid Stockholms Universitet
Plats Hjärtat (entréplan), ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page