Evenemang Föreläsning,Utställning

Vernissage: Third Eye Butterfly

Varmt välkomna till öppningen av Third Eye Butterfly, en sinnesutvidgande grupputställning curerad av Cathrin Mayer. Under kvällen framträder konstnärerna Nat Marcus och Luzie Meyer.

Vernissage: Torsdag 1 december, 17:00–20:00
Mint, ABF-huset, Sveavägen 41

18:00 Invigningstal av Cathrin Mayer och framträdanden av Nat Marcus and Luzie Meyer

Grupputställningen Third Eye Butterfly är inspirerad av den amerikanska filmskaparen Storm de Hirsch (1912–2000), som betraktas som en av 1960-talets nyckelfigurer på New Yorks avantgardescen. Liksom många av den tidens experimentella filmskapare började de Hirsch sin konstnärliga karriär inte som filmare utan som poet. Hennes arbete är starkt påverkat av ett intresse för mystik och ockulta praktiker, vilket återspeglas i hennes utforskning av analoga effekter. Utmärkande för de Hirschs arbete är också det rytmiska samspelet mellan bild och ljud, och ett synestetiskt samspel mellan olika element. Third Eye Butterfly prövar idén om en synestetisk upplevelse genom att bjuda in unga, internationella konstnärskap vars arbeten uppehåller sig vid språk, film, musik samt olika modaliteter för perception och verklighet.

Konstnärer: Storm de Hirsch (1912–2000 New York), Nat Marcus (verksam i Berlin), Luzie Meyer (1990 verksam i Berlin), Sofia Restorp (1986 verksam Berlin), P Staff (1987 verksam i Los Angeles och London)

Curator: Cathrin Mayer

Cathrin Mayer (f. 1988 Wien) är curator vid HALLE FÜR KUNST Steiermark i Graz. Fram till 2020 var hon curator vid KW Institute for Contemporary Art i Berlin, där hon ansvarade för utställningar och performanceprogram. Mayer undervisar regelbundet och är för närvarande gästprofessor för curatoriella studier vid The University of Art and Design i Linz.

Bild: Stillbild från Third Eye Butterfly (1968) av Storm de Hirsch
Tack till ABF Stockholm, Kvadrat, Yaby, Tygverket, Sweetwater Berlin och THE FILM-MAKERS’ COOP.

Mints program genomförs med stöd av Stockholms stad och Kulturrådet.

 


A warm welcome to Mint and the opening of Third Eye Butterfly, a mind-expanding group exhibition curated by Cathrin Mayer. During the evening, the artists Nat Marcus and Luzie Meyer will perform.

Opening: Thursday, December 1,17:00–20:00
Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41

18:00 Introduction by Cathrin Mayer and performances by Nat Marcus and Luzie Meyer

The group exhibition Third Eye Butterfly is inspired by the work of the American filmmaker Storm de Hirsch (1912-2000), considered one of the key figures of the New York avant-garde scene of the 1960s. Like many experimental filmmakers of the time, de Hirsch began her artistic career not as a filmmaker but as a poet. Her work is strongly influenced by an interest in mysticism and occult practices, which are reflected in her exploration of analogue effects. Also characteristic of de Hirsch’s work is the rhythmic interplay of image and sound, suggesting the impression of a synesthetic interplay of all elements. Third Eye Butterfly takes up the idea of a synesthetic experience by inviting young, international artists who in their work deal with language, film, music as well as different modalities of perception and reality.

Artists: Storm de Hirsch (1912–2000 New York), Nat Marcus (lives and works in Berlin), Luzie Meyer (1990, lives and works in Berlin), Sofia Restorp (1986, lives and works in Berlin) & P Staff (1987, lives and work in Los Angeles and London)

Curator: Cathrin Mayer

Cathrin Mayer (b. 1988 Vienna) is currently the associate curator at HALLE FÜR KUNST Steiermark (Graz, AT). Until 2020, she was curator at KW Institute for Contemporary Art in Berlin. In addition to her curatorial work, she teaches regularly and is holding a guest professorship for curatorial studies at The University of Art and Design Linz (AT).

Image: Still from Third Eye Butterfly (1968) by Storm de Hirsch

Thanks to ABF Stockholm, Kvadrat, Yaby, Tygverket, Sweetwater Berlin and THE FILM-MAKERS’ COOP

Mint is supported by the City of Stockholm and the Swedish Arts Council.

 

Fri entré
Datum 1/12
Tid 17:00
Arrangör Mint Konsthall
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page