Nyhet Allmän information

”Folkbildningen viktigare än någonsin”

ABF Stockholm har med spänning tagit del av regeringens särskilda utredare Christer Nylanders betänkande efter Folkbildningsutredningen. Folkbildningens vikt för demokrati, kulturliv, civilsamhälle och föreningsliv betonas tydligt. 

Betänkandet kommer i en tid då den nuvarande regeringen nyligen sänkt stödet till studieförbunden och folkbildningen med närmare en tredjedel.

– Vi har trollfabriker, falska narrativ och desinformation. Då blir folkbildning viktigare än någonsin, kommenterade Christer Nylander i en kommentar till SVT.

– Det bådar gott för den fortsatta diskussionen att utredningen så tydligt markerar folkbildningens kraft och möjligheter för både mänskligt växande och samhällets utveckling, säger Calle Nathanson studieombudsman och koncernchef på ABF Stockholm. 

En knäckfråga för utredningen har varit den så kallade myndighetsfrågan. Christer Nylander landar i att Folkbildningsrådet och den nuvarande självförvaltande modellen är den bäst lämpade. 

Betänkandet är ett förslag som Tidöpartierna och regeringen nu får ta ställning till. Sverigedemokraterna har redan varit ute och kommenterat utredningens förslag och säger att Folkbildningsrådet ska bort, oavsett vad utredningen föreslår.

– Det viktiga nu är att Tidöpartierna låter utredningens förslag gå ut på remiss innan några beslut fattas, det är en viktig del av vår demokrati säger Calle Nathanson.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page