Nyhet Komvux, SFI

Fortsatt distansundervisning för ABF Stockholms vuxenutbildning

Rekommendationen att all undervisning på Sfi och Komvux ska bedrivas genom fjärr- och distansundervisning tas bort den 15 juni. Även efter 15 juni gäller dock att alla elever och all personal på Komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att ABF Stockholm även efter den 15 juni kommer att fortsätta med distans- och fjärrundervisning även om viss undervisning och en del examinationer kommer att ske på plats i skolans lokaler. 

Vi följer utvecklingen noga och så fort det är möjligt kommer att vi att öka andelen undervisning som bedrivs i skolan. 

Viktigt är dock att alla följer rekommendationerna att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • hosta och nys i armvecket
  • försök att hålla 1.5 – 2 meters avstånd till varandra
<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page