Nyhet Allmän information

Henrik Thörnqvist ny verksamhetschef ABF Stockholms Vuxenutbildning och VD ELVIRA

ABF Stockholm har efter noggrann rekryteringsprocess anställt Henrik Thörnqvist att ta över ledarskap för ABF Stockholms största verksamhetsdel – vuxenutbildningen, med bland annat Komvux, SFI och Samhällsorientering. Tillika tar Henrik över som VD för ABF Stockholms dotterbolag – ELVIRA Kunskapsutveckling AB. Tillträde sker den 27 juni 2022.

Det har varit en viktig och omsorgsfull rekryteringsprocess med många meriterade kandidater. Förtroendet att åta sig uppdraget går till Henrik Thörnqvist som närmast kommer från en roll som affärsutvecklare inom Academedia. Dessförinnan har Henrik haft olika ledande chefsbefattningar inom NTI-skolan och under lång tid utvecklat olika digitala lösningar för både distansundervisning och skoladministration. Henrik är en drivande och trygg ledare som kan se och förstå olika perspektiv av såväl pedagogik och elever som medarbetare. Det i kombination med en fallenhet för att tänka strategiskt, sätta mål och utmana, samt en vilja att själv kavla upp ärmarna och prestigelöst genomföra är några av de många styrkor som avgjorde till Henriks fördel. Henrik tillträder tjänsten den 27e juni 2022.

– Jag har stort förtroende för att Henrik med sina erfarenheter och kompetenser kommer att kunna leda den fortsatta utvecklingen av ABF Stockholms Vuxenutbildning. Med Henrik på plats känner jag mig trygg med att vi – lärare, rektorer, SYVar och administratörer –  tillsammans med våra befintliga och kommande uppdragsgivare kommer vända den minskande trend som vår vuxenutbildning haft den senaste tiden, säger studieombudsman Håkan Wiclander.

Henrik kommer även att tillföra ett strategiskt affärsmannaskap till ELVIRA och påbörja den resa som dotterbolaget står i begrepp att ta med marknadsanalys, försäljning, innovation och konceptutveckling av olika kompetens-, arbetsmarknads-, omställnings- och integrationstjänster.

– Jag känner mig stolt och hedrad att få förtroendet att leda ABF Stockholms vuxenutbildning jämte ELVIRA, säger Henrik själv och utvecklar:

– ABF Stockholm har ett mycket gott rykte och jag vill nu bidra till att idéburen vuxenutbildning med fokus på kvalitet får ta än större plats, både i Stockholmsregionen och andra delar av Sverige. Min vision och mitt kall vad beträffar utbildning är att arbeta för att de resurser som anförtros oss når högsta möjliga verkningsgrad i form av faktisk måluppfyllelse för de enskilda eleverna/deltagarna så att alla kommer vidare mot sina utbildnings- och i förlängningen livsmål. Mina viktigaste ambitioner är att skapa ett gott samarbetsklimat i personalgruppen och också att vi gemensamt ska hitta nya vägar för att ABF Stockholm blir det självklara valet för allas livslånga lärande. Ett viktigt och häftigt uppdrag, nu ser jag verkligen fram emot att börja arbeta och lära känna organisationen och alla medarbetare.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page