Nyhet Allmän information

Information Covid-19

ABF Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens restriktioner med fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19 som presenterades den 10 januari 2022, på grund av det förvärrande smittoläget. I nuläget omfattas vuxenutbildningar på så sätt att viss del av undervisningen kan ske digitalt i syfte att glesa i undervisningslokaler. Detta är dock inte en heltidsåtgärd. Mer information kan du få av din lärare / cirkelledare.

För studie- och kursprogram (folkbildningen) gäller följande: Vår verksamhet är anpassad efter den rådande situationen och de fysiska träffarna genomförs enligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Studierum anpassas efter gruppens storlek, detta för att möjliggöra för att placera sig glest i lokalen. Goda möjligheter till handtvätt och handsprit finns.

ABF Stockholm uppmanar även fortsättningsvis alla att stanna hemma vid minsta symptom, att vaccinera sig snarast, att undvika trängsel och att försöka hålla avstånd till varandra. ABF Stockholms lokaler är utformade så att trängsel kan undvikas. Handsprit finns också att tillgå i de flesta av våra egna lokaler. Informationen uppdateras om läget med anledning av covid-19 förändras.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page