Nyhet Allmän information

Information Covid-19

ABF Stockholm har sedan pandemins början följt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner. Onsdagen den 9 februari upphör de flesta av dessa att gälla och vi kan äntligen planera för ett ABF-hus och skollokaler som återigen fylls av liv, rörelse och mänskliga möten.

Flera av våra utbildningar och kurser har under pandemin behövt planeras om för att helt eller delvis kunna genomföras digitalt. Dessa kommer nu att successivt återgå till undervisning i våra lokaler. Mer information får du från din lärare / cirkelledare. De utbildningar och kurser som har tagits fram specifikt som distansundervisningar kommer även fortsättningsvis att ges på distans.

Mot bakgrund av att smittspridningen fortfarande är hög i samhället är våra lokaler fortsatt anpassade för att förhindra trängsel och erbjuder möjligheter till handtvätt såväl som handsprit.

Även om restriktionerna nu hävs är vi fortfarande i en pandemi. ABF Stockholm uppmanar alla att även fortsättningsvis stanna hemma vid minsta symptom, att vaccinera sig snarast, att undvika trängsel och att försöka hålla avstånd till varandra. Särskilt uppmanas de som ännu inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Läs mer på folkhalsomyndigheten.se.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page