Nyhet Allmän information

Information – studieombudsman avgår

En majoritet i ABF Stockholms styrelse och Håkan Wiclander har under en tid haft olika syn på hur ABF Stockholms organisation och verksamhet ska ta sig an framtiden. Parterna har konstaterat att skilda strategiska bedömningar inte ger förutsättningar för styrning och ledning av ABF Stockholm. Därför har parterna slutligen enats om att gå skilda vägar, vilket betyder att Håkan Wiclander lämnar sin befattning som studieombudsman från 1 juli 2022. Det ska understrykas att det inte finns några oegentligheter eller liknande bakom beslutet. Tvärtom vill jag som ordförande tacka Håkan Wiclander för det gedigna arbete som han under lång tid utfört för ABF Stockholm.

Under sommarveckorna till mitten av augusti fungerar ekonomichef Harald Hagman som tillförordnad studieombudsman. Rekrytering av efterträdare kommer att inledas omgående. Håkan Wiclander kommer vara tillgänglig vid behov av rådgivning i operativa frågor till ledningsgrupp och chefer.

Frågor besvaras av mig, styrelsens ordförande Teres Lindberg, teres.lindberg@riksdagen.se , 070-8785944.
Teres Lindberg, ordförande ABF Stockholm

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page