Nyhet Allmän information

Inga nya pengar till Svenska från dag ett

Regeringen presenterade igår Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag eller förändringar gällande folkbildningen och studieförbundens arbete. Inga nya pengar föreslås för viktiga insatser till asylsökande och flyktingar i exempelvis Svenska från dag ett eller vardagssvenska. 

13,5 miljarder, motsvarande 38 procent av hela förändringsutrymmet i vårbudgeten går till poster som är kopplade till Rysslands krig mot Ukraina. ABF Stockholm ställer sig positiv till att en stor del av dessa pengar ska användas för ett stärkt civilsamhälle gällande flyktingmottagandet. Men inga nya pengar anslås för folkbildningen och studieförbundens viktiga insatser till asylsökande och nyanlända. Regeringen fångar heller inte möjligheten att ge ukrainaflyktingar rätt till SFI, som föreslagits från olika politiska läger

– Vi beklagar att regeringen inte satsar mer på studieförbundens viktiga och avgörande arbete i Svenska från dag ett i sin budget. ABF Stockholm har sedan 2006 erbjudit kurser i svenska och samhällsorientering på olika nivåer till asylsökande och flyktingar. Under flyktingkrisen 2015/2016 gjorde vi tillsammans med alla andra studieförbund betydande insatser för målgruppen. Nu gör vi samma sak för människorna som flytt kriget i Ukraina, säger Håkan Wiclander, ombudsman på ABF Stockholm. 

ABF Stockholm startar flera nya kurser i Svenska från dag ett varje vecka. Efterfrågan är enorm. Över 100 personer står på väntelistan. 

– Självklart vill vi bemöta efterfrågan som finns nu. Men det är viktigt att kunna planera verksamhet långsiktigt. Förutsättningar till det saknas. Behovet och efterfrågan för våra insatser har funnits konstant och kommer att finnas i längden, säger Håkan Wiclander, ombudsman på ABF Stockholm. 

>> Pressbild Håkan Wiclander

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page