Nyhet Allmän information

Jan Jönsson (L) besökte ABF Stockholm

Under fredagen den 26 maj besökte Liberalernas oppositionsborgarråd Jan Jönsson ABF Stockholm. Han mötte elever och deltagare inom SFI-undervisningen och det ESF-finansierade projektet Ukraine Competence Program. ”Jag tar framför allt med mig hur mycket de här personerna kämpar, på olika sätt och mot olika mål”, säger han efter besöket.

Jan Jönsson (L), tidigare lärare och rektor i Botkyrka och idag oppositionsborgarråd i Stockholms stad besökte under fredagsförmiddagen ABF Stockholm. Han mötte elever från SFI-undervisningen, deltagare i projektet Ukraine Competence Program (UCP) och representanter för studieförbundets lärarkår och ledning.

–  Jag tar framför allt med mig hur mycket de här personerna kämpar, på olika sätt och mot olika mål. Men också hur de på något vis hela tiden hamnar i kläm mellan regler, rutiner och ren formalia.

Jan Jönsson har sedan länge engagerat sig i utbildningsfrågor och bland annat debatterat för att möjliggöra att ukrainska flyktingar får ta del av SFI-undervisningen.

– Även om svenska kommuner nu kan erbjuda SFI till ukrainare kommer ukrainarna på sikt att ha sämre förutsättningar än de som tidigare kunnat ta del av utbildningsformen. Ukrainare kan fortfarande inte få personnummer och är här på någon form av undantag. Det blir inte bra, säger han och fortsätter:

– När man ser till att så många av de jag mötte idag var oerhört välutbildade, det var ekonomer, IT-tekniker och ingenjörer, blir det tydligt att vi måste lösa frågan om validering. Inom hela vuxenutbildningen har vi massor med människor med stor kompetens kopplat till bristyrken. Får de bara lära sig språket så kommer de in på arbetsmarknaden hur lätt som helst.

Och i den kedjan har ABF Stockholm, vuxenutbildningen och andra idéburna aktörer en viktig roll att spela, menar Jan Jönsson.

– För oss i Liberalerna är civilsamhället grunden för välfärdssamhället, och en välfungerande vuxenutbildning är oerhört viktig för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom vuxenutbildningen kan nyanlända få förutsättningar att utveckla språket och få andra kunskaper som ökar förutsättningarna att få ett arbete. Dessutom ger vuxenutbildningen möjligheter att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper – under hela livet.

– De som behöver de idéburna studieförbunden bäst är ofta de grupper som är svårast att nå via andra samhällsinsatser. Här är ABF Stockholms Ukraine Competence Program ett lysande exempel på hur man som idéburen aktör kan motverka utanförskap i den ukrainska gruppen, säger Jan Jönsson.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page