Nyhet Allmän information

Kommentar om Sverigedemokraternas deltagande i ABF Stockholms konferens

Den 27 september genomför ABF Stockholm konferensen Civilsamhällets roll för nyanländas etablering i Sverige. Till konferensen är samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, inbjudna för att svara på frågor om såväl studieförbundens kraft och möjligheter som sin egen politik.

ABF Stockholm har genom detta inte på något sätt ändrat sin syn på Sverigedemokraterna. Vi menar fortsatt att partiet är ett rasistisk och främlingsfientligt parti, och de kommer aldrig att få hyra våra lokaler för egen organisering. 

Däremot menar vi att vi, genom att anordna en konferens i egen regi, och på ett ansvarsfullt sätt ställa sakliga och kritiska frågor, kommer att kunna belysa den snedvridna bilden som sprids i medierna om studieförbunden i allmänhet och ABF i synnerhet. Att inte utkräva Sverigedemokraterna på svar om detta hade varit fel.

Media har gjort gällande att detta är ett steg bort från vår värdegrund. Så är givetvis inte fallet och vi står helt bakom ABF-förbundets värdegrund. Rasistiska eller odemokratiska rörelser får aldrig använda våra resurser eller lokaler för att deras plattformar eller verksamhet ska växa.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page