Tre personer med ett gemensamt kunskapsmål. Det är allt som behövs för att starta en studiecirkel eller workshop. Bara fantasin sätter gränser för vad den kan handla om.

Det här formulären är för dig som är medlem i någon av våra medlemsorganisationer och vill anmäla din studieverksamhet till oss. Vi återkopplar till dig så snart vi mottagit din anmälan.

 • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.
 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
 • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.
 • En av er ska ha rollen som cirkelledare.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Anmälningsformulär

Vänligen fyll i den informationen du har i dagsläget så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 • Om din förening/organisation

 • Obs. En mottagningsbekräftelse skickas till denna e-postadress. Se till att svara på alla obligatoriska frågor (*) och klicka på ”skicka” nedan. Kolla i din skräppost om det inte kommer inom en halvtimme.
 • Studiecirkelns/kursens innehåll och mål

 • Fyll i om ni saknar lokal eller om det är via länk. Fyll i nedan om ni önskar vara i ABF-huset.
 • Fyll i om ni saknar lokal eller om det är via länk. Fyll i nedan om ni önskar vara i ABF-huset.
 • Var är ert mål? Vad ska ni göra? Hur ska ni göra det? Hur ser upplägget ut?
 • Obs. att ABF-Stockholm blir medarrangör till studiecirkeln/kursen om er ansökan godkänns.
  Medlemmar får rabatterat pris i våra lokaler. Vi återkommer med prisförslag utifrån önskemål nedan.
 • Obs. Catering och vattendunk beställs direkt av restaurang Cirkeln.
 • Cirkelledare/kursledare

 • Deltagare (obligatoriskt med minst två deltagare utöver cirkelledaren/kursledaren)

 • Deltagare nr 1

 • Deltagare nr 2

 • Exempel: Richard Sandler, ÅÅMMDD-NNNN, Kata Dahlström, ÅÅMMDD-NNNN.
 • Dra filer hit eller

Som deltagare eller elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. För mer detaljerad hantering av personuppgifter inom olika verksamheter och olika system gäller enhets- och systemspecifika riktlinjer.

Denna policy sätter ramar för ABF Stockholms arrangemang i samverkan med andra organisationer/aktörer. Samtidigt ger det även riktlinjer för vad som gäller för att få hyra lokaler av ABF-Stockholm. Här kan du ladda ner vår lokaluthyrnings- & samarbetspolicy, som gäller för alla våra bokningar.